Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för rättsnotarie: urvalsprov

Utbildningslinjen för rättsnotarie: urvalsprov

Till utbildningslinjen för rättsnotarie har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för rättsnotarie, rättsnotarie (3 år).

Antalet nybörjarplatser är 13.

Urvalsprovet

Utbildningslinjen för rättsnotarie har ett skriftligt urvalsprov för dig som inte har antagits direkt på basis av ditt studentexamensbetyg.

Utbildningslinjen för rättsnotarie deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov. Urvalsprovet ordnas måndagen den 1.6.2020.

Urvalsprovet består av en allmän A-del och en utbildningsspecifik B-del. Det är obligatoriskt att svara på både A- och B-delen. Både den allmänna A-delen och den utbildningsspecifika B-delen av urvalsprovet består av flervalsfrågor. Du får tre timmar på dig att skriva urvalsprovet.

Den allmänna A-delen kräver inga förberedelser (ingen urvalslitteratur som behöver läsas på förhand), men den utbildningsspecifika B-delen har urvalslitteratur, som du ska läsa på förhand. Urvalslitteraturen publiceras fyra veckor före urvalsprovet, d.v.s. 4.5.2020, på denna webbsida.

Detaljinformation om urvalsprovet (bl.a. klockslag och urvalsprovsorter) publiceras senare.

Läs mera om Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 17.12.2019