Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för rättsnotarie: urvalsprov

Utbildningslinjen för rättsnotarie: urvalsprov

Antagningsinformationen uppdateras senast i slutet av oktober 2020.


Antagning på basis av urvalsprov

Till utbildningslinjen för rättsnotarie har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för rättsnotarie, rättsnotarie (3 år).

Antalet nybörjarplatser är 14.

Urvalsprovet

Utbildningslinjen för rättsnotarie har ett skriftligt urvalsprov för dig som inte har antagits direkt på basis av ditt studentexamensbetyg.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 1.6.2020 kl. 12:00 (finsk tid) i Åbo, Vasa, Helsingfors, Mariehamn och Stockholm.

Utbildningslinjen för rättsnotarie deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet består av en allmän A-del och en utbildningsspecifik B-del. Det är obligatoriskt att svara på både A- och B-delen. Den allmänna A-delen består av flervalsfrågor. Den utbildningsspecifika B-delen består av en materialbaserad uppgift. Materialet delas ut på provtillfället. Du får tre timmar på dig att skriva urvalsprovet.

Varken den allmänna A-delen eller den utbildningsspecifika B-delen kräver några förberedelser, d.v.s. ingen urvalslitteratur behöver läsas på förhand.

Läs mera om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 14.9.2020