Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för rättsnotarie: urvalsprov

Utbildningslinjen för rättsnotarie: urvalsprov

[Urvalsprovslitteraturen har uppdaterats 2.5.2022 kl. 09:00]

Antagning på basis av urvalsprov

Till utbildningslinjen för rättsnotarie har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för rättsnotarie, rättsnotarie (3 år).

Antalet studieplatser är 12.

Urvalsprovet

Utbildningslinjen för rättsnotarie deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 6.6.2022 kl. 10-14 i Åbo, Vasa och Mariehamn.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som du utför på din egen bärbara dator.

För sökande till utbildningslinjen för rättsnotarie består urvalsprovet av en gemensam A-del och en rättsnotariespecifik B-del. Både A-delen och B-delen är två timmar långa, d.v.s. urvalsprovets totaltid är fyra timmar och urvalsprovet avläggs utan avbrott. A-delen kan ge max. 180 poäng och B-delen kan ge max. 420 poäng. Urvalsprovet kan totalt ge max. 600 poäng.

För att kunna beaktas i urvalsprovsantagningen krävs att du deltar och får poäng i både A-delen och B-delen och uppnår minst 1,00 poäng i urvalsprovet som helhet.

Den gemensamma A-delen

  • är två timmar lång
  • kan ge max. 180 poäng (30 % av totalpoängen)
  • består av flervalsfrågor (på svenska), och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Den rättsnotariespecifika B-delen

  • är två timmar lång
  • kan ge max. 420 poäng (70 % av totalpoängen)
  • består av flervalsfrågor (på svenska), som baserar sig på urvalsprovslitteratur, som publiceras på våra webbsidor måndag 2.5.2022.

Urvalsprovslitteraturen består av en bok på svenska (ca 150 sidor), som sökande, som på ansökningsblanketten har anmält att de deltar i urvalsprovet samt valt urvalsprovsort, kan få gratis tillgång till i e-boksformat. Länk till e-boken skickas 2.5.2022 till den e-postadress, som sökande har uppgett i samband med ansökan (OBS! Kolla också vid behov i din mapp för skräppost). Därtill består urvalsprovslitteraturen av en artikel på engelska (21 sidor), som laddas upp på denna webbsida i pdf-format.

Urvalsprovslitteraturen för B-delen (publicerad 2.5.2022 kl. 09:00):
  • Birgitta Wahlberg, 2021, Animal Law in General and Animal Rights in Particular in Scandinavian Studies in Law ‘Animal law and Animal Rights’. Vol. 67, ss. 13-34. Här i PDF-format.
  • Håkan Hydén och Therese Hydén. 2021. Rättsregler. Studentlitteratur. Åttonde upplagan. (Kapitel 2 Lagar och författningar ska inte läsas).
    • Sökande, som på ansökningsblanketten har anmält att de deltar i urvalsprovet samt valt urvalsprovsort, får gratis tillgång till boken i e-boksformat med hjälp av en aktiveringskod, som 2.5.2022 ca kl. 9:01 skickades till den e-postadress, som sökande har uppgett i samband med ansökan. E-postmeddelandets avsändare är Utbildningsservice vid FSE/ÅA.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 2.5.2022