Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för rättsnotarie: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Utbildningslinjen för rättsnotarie: studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.

Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

Antagning på basis av studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA)

Till utbildningslinjen för rättsnotarie har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP-/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för rättsnotarie, rättsnotarie (3 år).

Antalet nybörjarplatser är 9.

Poäng för studentexamen

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Poäng ges endast en gång per ämne. Du kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Du kan få poäng för flera olika språk.

Om du har skrivit färre än fem ämnen beaktas du ändå i betygsantagningen.

UTBILDNINGSLINJEN FÖR RÄTTSNOTARIE L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 154,0

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Uppdaterad 29.4.2020