Skriv här det du söker efter!

Övriga utländska sökande

 

En allmän förutsättning för att utländska, ej nordiska, sökande ska kunna bli antagna till studier vid Åbo Akademi är att din examen ger dig rätt att söka in till universitet i det land där utbildningen är avlagd.

Grundpoäng ges inte på basis av övriga utländska betyg

Behöriga sökande med utländska betyg behandlas som specialfall och antagningen sker på basis av hur bra du klarat dig i urvalsprovet. Eftersom din ansökan hanteras i samma antagning som övriga sökande kan fakulteten ge dig en grundpoäng i relation till urvalsprovet för att säkerställa en rättvis bedömning.

Också utländska sökande till den svenskspråkiga utbildningen måste uppfylla språkkraven i svenska.

 

Uppdaterad 21.11.2018