Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för rättsnotarie: Öpuleden MyWay

Utbildningslinjen för rättsnotarie: Öpuleden MyWay

 

Antagning via Öpuleden MyWay

Till utbildningslinjen för rättsnotarie har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via Öpuleden MyWay.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden MyWay: Utbildningslinjen för rättsnotarie, rättsnotarie (3 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden MyWay om du uppfyller följande krav:

  • Du har avlagt minst 30 studiepoäng (sp) i juridik med minst vitsordet 3,0 i medeltal (vägt medeltal) inom öppna universitetet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande. Ifall du har mer än 30 sp i juridik räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Antalet nybörjarplatser är 2.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet nybörjarplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

  • I första hand enligt sökandes ansökningspreferens, så att den som sökt till utbildningslinjen för rättsnotarie i första preferens prioriteras framom sökande som har sökt till utbildningen i lägre preferens.
  • I andra hand enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i juridik.

Här kan du läsa mera om antagning via Öpuleden.

Uppdaterad 19.10.2020