Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för rättsnotarie: Öpuleden MyWay

Utbildningslinjen för rättsnotarie: Öpuleden MyWay

Antagning via Öpuleden MyWay

Till utbildningslinjen för rättsnotarie har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid öppna universitetet, d.v.s. via Öpuleden MyWay.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden MyWay: Utbildningslinjen för rättsnotarie, rättsnotarie (3 år).

Du kan beaktas i antagningen via Öpuleden MyWay om du uppfyller följande krav:

 • Du har avlagt minst 30 studiepoäng (sp) i juridik med minst vitsordet 3,0 i medeltal (vägt medeltal) inom ett eller flera öppna universitet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande. Ifall du har mer än 30 sp i juridik räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden. I medeltalet räknas kurser med ett siffervitsord. Om du inte har 30 sp kurser med siffervitsord kan även kurser med vitsordet ”Godkänd” räknas med i medeltalet.
 • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Antalet studieplatser är 6.

Ifall det finns fler sökande som uppfyller alla krav än antalet studieplatser, sker en gallring av de sökande på följande sätt:

 • I första hand enligt sökandes ansökningspreferens, så att den som sökt till utbildningslinjen för rättsnotarie i första preferens prioriteras framom sökande som har sökt till utbildningen i lägre preferens.
 • I andra hand enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i juridik i fallande poängordning (ju fler avlagda studiepoäng i juridik desto högre rangordning).

Alla prestationer som beaktas i Öpuledsantagningen ska vara avklarade, registrerade och intyg inlämnade senast 31.5.2022 kl. 15:00. Försenade bilagor beaktas inte!

Här kan du läsa mera om antagning via Öpuleden.

 

STATISTIK FRÅN ANTAGNINGEN 2022

I Öpuledsantagningen 2022 till utbildningslinjen för rättsnotarie hade vi:

 • 6 studieplatser
 • 20 sökande, varav
 • 18 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord)
 • 6 sökande antogs, varav den sista som antogs hade avlagt 97 studiepoäng i juridik inom ett eller flera öppna universitet.

STATISTIK FRÅN ANTAGNINGEN 2021

I Öpuledsantagningen 2021 till utbildningslinjen för rättsnotarie hade vi:

 • 2 studieplatser
 • 22 sökande, varav
 • 16 sökande uppfyllde alla behörighetskrav (språkkrav i svenska, antal studiepoäng och medelvitsord)
 • 2 sökande antogs, varav den sista som antogs hade avlagt 86 studiepoäng i juridik inom ett eller flera öppna universitet.

Uppdaterad 8.6.2022