Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för rättsnotarie: ÖPU-leden

Utbildningslinjen för rättsnotarie: ÖPU-leden

Till utbildningslinjen för rättsnotarie har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, d.v.s. via ÖPU-leden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: ÖPU-leden: Utbildningslinjen för rättsnotarie, rättsnotarie (3 år).

Du kan bli antagen via ÖPU-leden om du uppfyller följande krav:

  • du har avlagt minst 60 studiepoäng i juridik (rättsvetenskaper) inom öppna universitetet
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet nybörjarplatser är 1.

Vid en eventuell gallring rangordnas de sökande enligt det totala antalet avlagda studiepoäng i juridik.

Läs mera om ÖPU-leden

Uppdaterad 23.10.2019