Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, språkbad: nordisk gymnasieexamen

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, språkbad: nordisk gymnasieexamen

Till utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, språkbad (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av ett nordiskt gymnasiebetyg. Alla sökande som uppfyller antagningskraven blir kallade till lärarlämplighetsprov. Sökande deltar i en lärarlämplighetsintervju enligt den modell som används för sökande till lärarutbildningarna. Du bör också uppfylla Åbo Akademis språkkrav.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Nordiska: Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Läs mera här om antagning på basis av nordiska gymnasiebetyg.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 14-16.6.2023.

Oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte så får du ett besked senast den 7.6.2023 per e-post. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden och provplatsen i e-postmeddelandet.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Lämplighetsprovets innehåll: Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Du kan kallas till lämplighetsprov för ett eller flera ansökningsmål, enligt hur du presterar i skede ett. Lämplighetsprovet avlägger du ändå bara en gång. Poängen från lämplighetsprovet beaktas inom alla ansökningsmål där du har gått vidare till skede två.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Om ansökningsmålet är finskspråkigt, avlägger du lämplighetsprovet på finska. Om ansökningsmålet är svenskspråkigt, avlägger du lämplighetsprovet på svenska. Om ansökningsmålet är tvåspråkigt, avlägger du provet på finska.

Poängsättning

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng, så att du får minst 4 poäng per delområde.

Det slutliga valet meddelas senast 7.7.2023 i Min Studieinfo-tjänsten.

 

Uppdaterad 8.11.2022