Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för ekonomi: ÅAFastTrack

Utbildningslinjen för ekonomi: ÅAFastTrack

[INGEN ANTAGNING 2021 – istället omformas ÖPU-leden MyWay]

 

Till utbildningslinjen för ekonomi har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer inom ÅAFastTrack.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: ÅAFastTrack: Utbildningslinjen för ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via ÅAFastTrack om du uppfyller följande krav:

  • du är anmäld och har blivit antagen till att studera enligt ÅAFastTrack under det pågående läsåret
  • du har avlagt 30 studiepoäng specifika kurser under det pågående läsåret
  • du har uppnått minst vitsordet 3/5 i samtliga ovannämnda kurser
  • de ovannämnda kurserna är avlagda och registrerade i studieprestationsregistret senast 1.6.2020
  • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Antalet nybörjarplatser är 10.

Läs mera om ÅAFastTrack

Uppdaterad 6.8.2020