Skriv här det du söker efter!

Farmacins urvalsprov 2021

Farmacins urvalsprov 2021

 

Information om utrustning som du behöver ta med dig till urvalsprovet hittas här. 

 

Ankomstanvisningar i Åbo

 

Ankomstanvisningar i Vasa

 

Du ska delta i urvalsprovet på den plats du har angett i ansökningsblanketten. 

Innan urvalsprovet
Bekanta dig med sökandens säkerhetsanvisningar på förhand (länk till säkerhetsanvisningarna). Vi rekommenderar att du undviker närkontakter före urvalsproven samt under den tid du deltar i urvalsproven. Du ska också bekanta dig med THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) instruktioner om hur coronaviruset smittar och skydd mot det i god tid innan du deltar i urvalsorvet.

För att få urvalsoprovsspecifik information och eventuella uppdateringar för urvalsprovet ska du följa den e-postadress som du har angett i Studieinfo och urvalsprovssammarbetets hemsida. Kom ihåg att också kontrollera e-postens skräpkorg och se till att det finns plats i din inkorg.

Du behöver inte anmäla dig till urvalsprovet. Den urvalspovsort du har valt har du angett i ansökningsblanketten på Studieinfo (kontrollera vid behov i Min Studieinfo-tjänsten).

Du som avlägger IB- eller EB-examen våren 2021: Även om du har på basis av dina uppskattade poäng skulle antas till det högst prioriterade ansökningsmålet i betygsurvalet kan du dela i alla dina ansökningsmåls urvalsprov, då de slutliga betygen inte nödvändigtvis räcker till för att bli antagen i betygsurvalet.

Insjuknande och urvalsprov

 • Om du har konstaterats ha coronavirussmitta och du har förordnats i isolering kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Om du har förordnats i karantän kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Även om du inte har konstaterats ha coronavirus men du har lindriga förkylningssymtom såsom snuva, hosta, halsont eller feber, ska du inte delta i urvalsprovet. Du kan delta i urvalsprovet om det har gått två veckor sedan symptomen började, och du har varit symptomfri i minst två dygn.
 • Om du har varit på coronavirustest och ännu inte har fått resultat kan du inte delta i urvalsprovet.
 • Om du kommer till urvalsprovet från utlandet ska du följa THL:s anvisningar om två veckors frivillig karantän.

På urvalsprovsdagen
Att anlända till urvalsprovet: Ankomsttiden kan variera beroende på ansökningsmål och sökande. Kontrollera din egen ankomsttid i instruktionerna som ansökningsmålet skickar åt dig, eller i ansökningsmålets instruktioner på nätet.

Provet börjar: Kl. 9.00
Du får avlägsna dig: Kl. 9.30
Urvalsprovet tar slut: 3 timmar efter en verkliga starttiden

Anländ till urvalsprovsorten i god tid på urvalprovsdagen, och ta dig till den plats som har angetts. Granska din personliga ankomsttid i mailet som du har fått.

De som anländer för sent släpps inte in till urvalsprovet.

Beakta säkerhetsansvisningarna då du anländer och på provplatsen. Observera att universiteten förutsätter användning av ansiktsmask under urvalsprov. Kom också ihåg att ta med reservmasker. Vid behov får du en mask av övervakarna på urvalsprovet. Säkerhetsavstånd (2 m) samt hygien- och ansiktsmaskrekommendationen bör följas när du anländer till urvalsprovet och på urvalsprovsplatsen.

På grund av säkerhetsarrangemangen bör du förbereda dig på längre väntetider utomhus, och vara klädd enligt vädret (direkt solljus, hetta, kraftigt regn, köld).

Urvalsprovets övervakare eller någon annan från universitetets personal hämtar dig, och övriga som skriver provet i samma sal som dej, från samlingsplatsen. Att röra sig inomhus utan övervakare/personal är förbjudet. När du leds till provsalen bör du följa de instruktioner som ges, alla sökande ska tvätta händerna eller använda handdesinfektionsmedel innan man går in i provsalen.

På grund av undantagsläget är mat inte tillåtet på urvalsprovet (undantaget bl.a. diabetiker som har anhållit om och beviljats individuella arrangemang). Du får ändå ha med dig en dryckesflaska med kork.

Ta med en bärbar dator med fulladdat batteri till urvalsprovet. Kom också ihåg att ta med strömsladd till din dator. Kontrollera utrustningskraven här.

Ta också med en penna för att göra anteckningar. Klottpapper får du i provsalen.

Dessutom ska du ha med dit ett officiellt ikraftvarande identitetsbevis (pass, personkort med foto som har utfärdats av polisen, körkort, personkort försett med foto som har utfärdats i EU-/ETAområdet). Alla sökandes identitet granskas, förbered dig på att bevisa din identitet redan utomhus.

Förutom din bärbara dator får du inte ha med dig några andra enheter som utnyttjar trådlösa nätverk, till exempel datormus som kopplas med Bluetooth, tangentbord, smartklockor eller aktivitetsarmband får inte tas in i salen. Om du vill får du ta med dig en datormus med sladd.

Du ska ha med dig till urvalsprovet:

 • Ett bildförsett identitetsbevis
 • Bärbar dator och strömsladd
 • Ansiktsmask (vid behov får du en mask av övervakarna på urvalsprovet). Kom också ihåg att ta med reservmasker.

Dessutom får du ha med dej på urvalsprovet:

 • En korkförsedd dryckesflaska (får inte innehålla kaffe eller energidryck)
 • Läkemedel som du eventuellt behöver under provet. Läkemedlen ska vara uttagna ur sin originalförpackning, gäller inte tablettkarta. Visa upp läkemedlen för övervakaren när du går in i salen.
 • Något att skriva med.
 • Det är tillåtet att använda engångshandskar.
 • Öronproppar för engångsbruk. Du får ha med dig engångsöronproppar, öronpropparna ska vara i en oöppnad förpackning. Observer att du nödvändigtvis inte hör alla instruktioner om du använder öronproppar.

Övrigt som inte nämns i listen får inte tas med eller användas på urvalsprovet. Förbjudet är bland annat:

 • Egen klocka, gäller både smartklocka och vanlig klocka. Det finns en klocka i varje provsal.
 • Användande av snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Näsdukar finns tillgängliga i urvalsprovssalen.
 • Hörlurar.

Urvalsprovets genomförande

 • Innan du går in i provsalen stänger du av strömmen till din mobiltelefon och sätter den i jackfickan eller din väska. Väskor och jackor lämnas på en plats som anges av övervakaren.
 • Du förs till provsalen och övervakaren anger din sittplats.
 • När alla sökande är på plats i provsalen meddelar övervakaren att provet kan inledas. Övervakarna meddelar också när man får lämna provet.
 • Starta din dator och logga genast in i provsystemet när övervakaren ger lov till det.
 • Inloggningsinstruktioner får du i provsalen.
 • Om du under urvalsprovet har frågor eller behöver hjälp ska du lyfta din hand och vänta på att en övervakare kommer fram till dig. Övervakare kan inte kommentera uppgifter, men kan vid behov förmedla frågan till urvalsprovets anordnare. Om du behöver uppsöka toalett är det möjligt, du leds dit av en över vakar en och sökande åt gången kan uppsöka toaletten. Du ska tvätta händerna väl efter toalettbesöket innan du återvänder till provsalen.
 • Om du behöver hosta eller nysa finns det för det ändamålet färdigt utdelade näsdukar eller pappershanddukar utdelade på alla platser. Lägg den använda näsduken/masken i påsen som finns på bordet, och släng den i skräpkorgen när provet är slut. Ta inte med egna näsdukar.
 • Om du under provtillfället börjar känna av influensaliknande symptom ska du genast meddela dettatill övervakaren. Vi behov förs du till ett annat utrymme där du kan slutföra provet.
 • Om fusk upptäcks under urvalsprovet kan det leda till att urvalsprovsprestationen underkänns.
 • När du lämnar urvalsprovet ska du lämna in klottpappret och visa identitetsbevis för övervakaren.
 • Om du behöver ett intyg på att du har deltagit i urvalsprovet kan du be om ett från övervakaren i samband med att du lämnar in dina svar.
 • När du har genomfört provet måste du genast lämna provplatsen. Du får inte stanna och vänta på andra sökande eller diskutera med dem på campus eller inomhus i på andra provplatser.

Efter urvalsprovet (resultatet från antagningen)

 • Resultaten från vårens andra gemensamma antagning publiceras i Studieinfo senast den 9.7.2021.

Uppdaterad 28.5.2021