Skriv här det du söker efter!

Farmacins urvalsprov 2020

Farmacins urvalsprov 2020

Urvalsprovets korrekta svar publiceras på Helsingfors universitets hemsida senast den 13.7.2020 

 

Anvisningar för dig som deltar i urvalsprovet

Välkommen till det andra skedet i farmacins urvalsprov. Nedan följer en påminnelse om några praktiska arrangemang som du kan beakta vid deltagande i urvalsprovet. På grund av det rådande läget med Corona ger vi noggrannare anvisningar för alla deltagare så att provtillfället ska vara så tryggt som möjligt för alla deltagare.

Universiteten följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar i urvalsprovsarrangemangen och du ska noga följa alla anvisningar du får under urvalsprovstillfället.

Om du har konstaterats vara smittad med coronavirus och du har satts i karantän ska du stanna hemma; brott mot karantänsbestämmelsen är enligt strafflagen en hälso- och sjukvårdsförseelse som du kan bli straffad för.

Även efter virussjukdomen ska du följa THL:s anvisningar om att stanna hemma.

Även om du inte har konstaterats ha coronavirus men du har lindriga förkylningssymtom såsom snuva, hosta, halsont eller feber, ska du inte delta i urvalsprovet. Du kan delta i urvalsprovet om det har gått två veckor sedan symtomen började och du har varit symtomfri i minst två dygn.

Du får under provtillfället använda egen skyddsutrustning såsom munskydd och handskar, men observera att du måste visa ditt ansikte då övervakaren kontrollerar din identitet.

Farmacins urvalsprovs andra skede ordnas torsdagen 11.6.2020 klockan 14.00.

Samling inför urvalsprovet:

Åbo

I Åbo ordnas urvalsprovet i Åbo Akademis byggnad Axelia som är belägen på:
Biskopsgatan 8, 20500 Åbo.
Samlingen sker vid huvudingången ingången till Axelia på Biskopsgatan 8.

 

Vasa

I Vasa ordnas provet i Åbo Akademis byggnad Academill som är belägen på:
Strandgatan 2, 65100 Vasa.
Samlingen sker vid huvudingången till Academill på Standgatan 2.

 

I samband med att du identifierar dig hänvisas du till det auditorium i vilket du ska genomföra provet.

Om du har beviljats specialarrangemang vid provtillfället har du redan meddelats om detta. Tag kontakt med en övervakare på plats för att få information om vilken sal du ska delta i.

 • Då du befinner dig på samlingsplatsen ska du följa personalens anvisningar för köande. Kom ihåg att hålla minst två meters avstånd från övriga deltagare.
 • Personalen leder en i taget från kön in till utrymmet för urvalsprovet. Vi kontrollerar varje deltagares identitet så bered dig på att visa ett identitetsbevis.
 • Du får noggrannare information angående utrymmet för urvalsprovet samtidigt som du uppvisar din identitet.
 • Om du behöver ett intyg som bestyrker att du deltagit i urvalsprovet, te.x. för permission från militärtjänstgöring, kom ihåg att be om det av övervakaren.
 • Du har möjlighet att tvätta dina händer före du går in till salen där du skriver urvalsprovet.
 • Före du går in i salen där urvalsprovet ordnas måste du tvätta händerna eller använda desinfektionsmedel som finns utplacerade vid salen.
 • Vid provtillfället får du användarnamn och lösenord till Moodle. Koderna är de samma som du har fått vid ett tidigare skede via e-post.
 • Vid ingången till utrymmet där du skriver urvalsprovet måste du visa dina saker du tar med dig in till utrymmet för övervakaren som står placerad vid dörren. De saker som är tillåtna att ta med sig in till utrymmet där urvalsprovet ordnas är:
  • Identitetsbevis, dator, laddare, datormus, pennor och suddgummi (de får inte vara i ett pennfodral), mediciner (i en genomskinlig förpackning, inga originalförpackningar förutom tablettkarta tillåts) samt en vattenflaska utan etiketter.
  • Övriga saker är förbjudna att ta med sig in i utrymmet för urvalsprovet. Exempelvis klockor, telefoner och övriga smart-apparater, livsmedel, hörlurar, egen kalkylator.
  • Lägg de förbjudna sakerna i en väska/rockficka som du lämnar tillsammans med ytterkläderna längs salens vägg.
 • Observera! Telefonen måste vara avstängd i väskan/rockfickan. Ta med ditt identitetsbevis till din sittplats.
 • I salen där du skriver urvalsprovet håller vi två meters avstånd till varandra. Sitt på den plats du blivit tilldelad av övervakaren.
 • Logga in med ditt användarnamn och lösenord till Moodle på addressen: valintakoe.moodle.fi
 • I urvalsprovsutrymmet finns ett öppet WiFI-nät som din dator måste kunna koppa upp sig till.
 • Urvalsprovet börjar samtidigt för samtliga deltagare! Följ övervakarens instruktioner. Uppdatera webbläsaren klockan 14.00.
 • Kom till platsen i tid så att vi har möjlighet att vägleda alla till de rätta utrymmena för urvalsprovet. Dörrarna öppnas klocka 13.00. Vi rekommenderar att du anländer till platsen minst 30 minuter innan urvalsprovet inleds. Försenade deltagare får inte delta i urvalsprovet. 
 • Urvalsprovets längd är 75 minuter. Du får lämna provtillfället tidigast 14.30. Om du har blivit beviljad tilläggstid har du fått information om det vid ett tidigare skede.
Under urvalsprovstillfället
 • Du skriver urvalsprovet på det språk du meddelat i ansökningsblanketten i Studieinfo.
 • Gör ditt urvalsprov i lugn och ro och var koncentrerad.
 • Följ personalens instruktioner.
 • Om du måste besöka toalett under urvalsprovet så räck upp din hand för att göra övervakaren medveten om det. Övervakaren leder dig till toaletten, väntar på dig utanför och leder dig sedan tillbaka till utrymmet där du skriver urvalsprovet.
 • Om du får ett behov av att snyta dig, nysa eller hosta har vi på förhand placerat ut näsdukar vid varje sittplats. Lägg den använda näsduken i din egen ficka, eller om möjlig i en närliggande papperskorg. Ta inte med egna näsdukar till provtillfället.
 • Om en deltagare visar symptom, till exempel om en deltagare upprepade gånger hostar, hänvisar vi den till ett annat övervakat utrymme.
 • Räck upp din hand då du är färdig. En övervakare kommer och kontrollerar att urvalsprovet är i “Inlämnat läge” och ber även om ett identitetsbevis. Vänta på att övervakaren ger dig tillåtelse att lämna provutrymmet. Ta med dina saker och möjliga klottpapper och näsdukar. Det finns en papperskorg vid dörren.
Då du lämnar urvalsprovtillfället
 • Alla deltagare ska lämna universitetens utrymmen direkt då urvalsprovet avslutas.
 • Då du har lämnat utrymmet där du skrivit urvalsprovet ska du ta den kortaste vägen ut ur byggnaden. Om du inte vet hur du tar dig ut ur byggnaden vänligen fråga personalen.
 • Kom ihåg att hålla avstånd till övriga deltagare och personal även då du lämnar utrymmet/byggnaden.
 • Du kan desinficera dina händer då du lämnar utrymmet där du skrivit ditt urvalsprov.
Efter urvalsprovet
 • Resultaten från urvalsprovet publiceras på Studieinfo senast 15.7.2020.
 • Vidare information angående publiceringen av resultaten finner du på universitetens egna sidor.

Minneslista för utrustning sökande måste ta med till urvalsprovet

 • Klä dig enligt väder: samlingsplatsen är utomhus och du kommer även köa in till byggnaden utomhus.
 • En fungerande bärbar dator och laddare. Universitetet erbjuder inte datorer för att utföra provet.
 • Identitetsbevis och skrivtillbehör.

Uppdaterad 3.7.2020