Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för rättsnotarie

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för rättsnotarie

Hur kan jag bli antagen till rättsnotarie?

Om du vill studera till rättsnotarie ska du söka in till utbildningslinjen för rättsnotarie. Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav i svenska.

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för rättsnotarie

Till utbildningslinjen för rättsnotarie har du möjlighet att bli antagen på basis av något av följande:

  • finländsk studentexamen (eller IB-, EB-, RP-/DIA-examen)
  • urvalsprov
  • nordisk gymnasieexamen
  • avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet (Öpuleden MyWay)

Uppdaterad 5.10.2022