Antagningsgrunder för utbildningslinjen för rättsnotarie

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för rättsnotarie

Hur kan jag bli antagen?

Du söker till utbildningslinjen med ditt betyg från andra stadiet och skriver ett obligatoriskt urvalsprov. Poängen för de två adderas sedan.

 

Urvalsprov

Urvalsprovet för utbildningslinjen för rättsnotarie hålls måndag 13 maj 2019 klockan 12:00 – 17:00.

 

Litteraturen för 2019 års urvalsprov publiceras här i ett senare skede.

Du kan skriva urvalsprovet endera i Åbo eller Mariehamn. I din ansökan på studieinfo.fi anger du vilken ort du vill skriva urvalsprovet på. Där ser du också exakta adresser. Notera att vi inte skickar ut någon skild kallelse till urvalsprovet. Om du vill maximera dina chanser i urvalsprovet kan du se på gamla urvalsprov från 2018, 201720162015 och 2014.

 

Poängberäkning

Du kan få maximalt 100 poäng i urvalsprovet och till höger under ”Sök till en utbildningslinje” kan du se hur mycket poäng just din examen ger i din ansökan.

 

ÖPU-leden

Till utbildningslinjen för rättsnotarie krävs minst 60 studiepoäng (40 studieveckor) i juridik (rättsvetenskaper) avlagda inom öppna universitetet. ÖPU-kvoten är max. 1 studerande. Vid en eventuell gallring inom ÖPU-kvoten rangordnas de sökande enligt det totala antalet studiepoäng/studieveckor i juridik. Urvalsprov krävs inte.

Uppdaterad 7.11.2018