Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för rättsnotarie

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för rättsnotarie

Hur kan jag bli antagen?

Du söker till utbildningslinjen med ditt betyg från andra stadiet och skriver ett obligatoriskt urvalsprov. Poängen för de två adderas sedan. Notera att utbildningslinjen inte ger några tilläggspoäng för specifika ämnen i studentexamen.

 

Urvalsprov

Urvalsprovet för utbildningslinjen för rättsnotarie hålls måndag 13 maj 2019 klockan 12:00 – 17:00.

 

Du kan skriva urvalsprovet endera i Åbo eller Mariehamn. I din ansökan på studieinfo.fi anger du vilken ort du vill skriva urvalsprovet på. Där ser du också exakta adresser. Notera att vi inte skickar ut någon skild kallelse till urvalsprovet. Om du vill maximera dina chanser i urvalsprovet kan du se på gamla urvalsprov.

Modellsvar från 2019.

Modellsvar från tidigare år: 2018, 201720162015 och 2014.

 

Urvalsprovslitteratur 2019 (uppdaterat 1.3.2019)

1) Bärlund, Johan; Nyberg, Frey; Petrell, Katarina (red.): Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion (Talentum, 2016). Kapitel 2 läses ej.

2) Wahlberg, Birgitta: Inledning till djurskyddslagstiftningen i Finland (Åbo 2014). Hela boken läses.

 

Poängberäkning

Du kan få maximalt 100 poäng i urvalsprovet och till höger under ”Sök till en utbildningslinje” kan du se hur mycket poäng just din examen ger i din ansökan.

 

ÖPU-leden

Till utbildningslinjen för rättsnotarie krävs minst 60 studiepoäng (40 studieveckor) i juridik (rättsvetenskaper) avlagda inom öppna universitetet. ÖPU-kvoten är max. 1 studerande. Vid en eventuell gallring inom ÖPU-kvoten rangordnas de sökande enligt det totala antalet studiepoäng/studieveckor i juridik. Urvalsprov krävs inte.

Uppdaterad 24.6.2019