Skriv här det du söker efter!

Fortlöpande ansökan

Fortlöpande ansökan

Fortlöpande ansökan till magisterstudier sker under tiden 1.11.2019 till 17.3.2020 (deadline kl. 15.00).

Notera att vid kontinuerlig antagning behöver samtliga behörighetskrav uppfyllas när ansökan skickas in. Ansökan kan inte kompletteras efter att den skickats in.

Trots att ansökan är fortlöpande och antagningen är kontinuerlig inleds studierna för dem som antas hösten 2020.

Specifika antagningskriterier för inriktningen energiteknik via kontinuerlig antagning

För att antas för studier som leder till diplomingenjörsexamen inom inriktningen energiteknik ska den sökande ha avlagt en teknisk lägre högskoleexamen inom något av områdena maskin- process-, energi-, eller elteknik.

Den sökande ska ha kunskaper som motsvarar grunderna i matematik, fysik och kemi (ingenjörsnivå) varav minst 15 sp i matematik och 10 sp fysik. Dessa studier (minst 15 sp i matematik och 10 sp i fysik) ska vara utförda med ett medeltal på minst 3.5 av 5.

Uppdaterad 31.1.2020