Skriv här det du söker efter!

Språkbad i Finland - utbildning, undervisning och forskning

Språkbad i Finland - utbildning, undervisning och forskning

Språkbadsundervisning hör till de första mer etablerade undervisningsformerna på två språk i Finland. I fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa bedrivs både lärarutbildning och forskning med inriktning språkbad. Vid fakulteten finns en professor i språkbad och flerspråkighet, samt forskare och universitetslärare inom språkbad.

Språkbadsinriktningarna inom lärarutbildningarna är de enda i sitt slag i Finland och i Norden. I Vasa är det möjligt att utbilda sig både till klasslärare och till lärare inom småbarnspedagogik med inriktning språkbad. Därtill arrangerar fakulteten i samarbete med Centret för livslångt lärande och andra aktörer fortbildning för verksamma språkbadslärare på olika stadier.

Vid fakulteten bedrivs även nationellt och internationellt erkänd forskning inom språkbad, och utveckling av språkbadsundervisning i samarbete med olika språkbadsaktörer i Finland.

Via flikarna till höger finns mer information om vad språkbad är, samt om språkbadsutbildning, -forskning och -publikationer vid Åbo Akademi. Vid frågor, kontakta professor i språkbad och flerspråkighet Siv Björklund eller språkbadskoordinator Riikka Paloluoma, vars kontaktuppgifter finns längst ner till höger.

Uppdaterad 10.8.2023