Skriv här det du söker efter!

Program

Program

Program

 

Onsdag 30.9.2020
12.00-12.15 Välkommen till Vasa
Sektordirektör Christina Knookala, Bildningssektorn, Vasa stad
(Akademisalen)
12.15-12.30 Välkommen till Åbo Akademi
Dekan Fritjof Sahlström, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
12.30-13.00 Aktuellt från språkbadet vid Åbo Akademi
Professor Siv Björklund
(Akademisalen)
13.00-14.00 Keynote 1: Från vardagsspråk till ämnesspråk – Hur kan vi stimulera barn till ett glädjefyllt lärande i skolan på ett andraspråk?
Universitetslektor Kamilla György Ullholm, Stockholms universitet
(Akademisalen)
14.00-14.30 Kaffe i foajén
14.30-15.45 Workshops 1
16.00-17.15 Workshops 2
19.00 Middag på Restaurant Bacchus Svenska klubben, Strandgatan 4
Torsdag 1.10.2020
09.00-12.00 Besök i språkbadsdaghem och -skolor
12.00-13.30 Lunch i foajén
13.30-14.30 Keynote 2: On the importance of self-concept and emotion in multilingual education
Professor Julia Festman, Pädagogische Hochschule Tirol, Österrike
(Akademisalen)
14.30-14.40 Språkambassadörerna informerar
Projektledare Jaan Siitonen
(Akademisalen)
14.40-15.00 Avslutande diskussion – språkbadslärardagarna framtid
(Akademisalen)
15.00 Kaffe i foajén

Uppdaterad 26.3.2020