Skriv här det du söker efter!

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Siv Björklund, professor i språkbad, Åbo Akademi
siv.bjorklund(at)abo.fi

Annika Peltoniemi, doktorand, Åbo Akademi
annika.peltoniemi(at)abo.fi

Camilla Rosvall, doktorand inom projektet skrivstöttning, Åbo Akademi
camilla.rosvall(at)abo.fi

Pernilla Nylund, språkbadslärare, Vaasan Keskuskoulu
pernilla.nylund(at)edu.vaasa.fi

Lisabet Sandin-Kula, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
lisabet.sandin-kula(at)abo.fi

Carina Österåker, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
carina.osteraker(at)abo.fi

Uppdaterad 27.1.2020