Skriv här det du söker efter!

Anmälan och avgifter

Anmälan och avgifter

Till anmälan

Anmälan senast 14.2.2020!

 

Deltagaravgift: 50 euro (inkluderar kaffe, lunch). Deltagande i middagen 18.3 kostar 35 euro.

Deltagaravgift och ev. middagsavgift faktureras till den uppgivna adressen.
Deltagaravgiften är densamma, 50 euro, även om du deltar endast en dag.
Vid annullering efter 14.2 debiteras hela deltagaravgiften.

 

 

Uppdaterad 27.1.2020