Skriv här det du söker efter!

Språkbadslärardagar 2020

Från språklig stimulans till språkmedvetenhet

De nationella språkbadslärardagarna i Vasa 30.9–1.10.2020

Plats: Åbo Akademi, Strandgatan 2, Akademisalen

OBS! På grund av den internationella hälsosituationen har arrangörerna beslutat att skjuta upp de Nationella språkbadslärardagarna, som skulle arrangeras i Vasa 18-19.3.2020, till 30.9-1.10.2020. Tack vare det stora antalet anmälda deltagare ser vi betydelsen av att arrangera evenemanget i höst istället, och nuvarande anmälningar är i kraft till hösten. Till de som vill annullera sin anmälning betalar vi tillbaka anmälningsavgiften. Deltagarna ansvarar själva för annullering av hotell- och researrangemang. Vi informerar mer om höstens språkbadslärardagar inom kort.

 

Språkbadslärardagarna är ett två dagar långt fortbildningsevenemang för alla lärare som arbetar i språkbad – från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen – och andra som är intresserade av någon form av undervisning på två språk. Förutom att evenemanget bjuder på intressanta föreläsningar och verkstäder så är syftet också att ge lärarna en möjlighet att träffas och nätverka över stadiegränserna.

Uppdaterad 11.3.2020