Skriv här det du söker efter!

Språkbadslärardagar 2020

Från språklig stimulans till språkmedvetenhet

De nationella språkbadslärardagarna i Vasa 18–19.3.2020

Plats: Åbo Akademi, Strandgatan 2, Akademisalen

Språkbadslärardagarna är ett två dagar långt fortbildningsevenemang för alla lärare som arbetar i språkbad – från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen – och andra som är intresserade av någon form av undervisning på två språk. Förutom att evenemanget bjuder på intressanta föreläsningar och verkstäder så är syftet också att ge lärarna en möjlighet att träffas och nätverka över stadiegränserna.

Uppdaterad 17.12.2019