Skriv här det du söker efter!

Språkbadslärardagar 2020

Från språklig stimulans till språkmedvetenhet

De nationella språkbadslärardagarna i Vasa 30.9–1.10.2020

Plats: Distans via Zoom

 

OBS! Arrangörerna har nu tagit beslut om att arrangera de nationella språkbadslärardagarna virtuellt via Zoom. Tidpunkten är som tidigare meddelats 30.9–1.10.2020 och programmet pågår mellan kl. 12.00 och ca kl. 16.15 båda dagarna.

Anmälan har nu öppnats på nytt. Redan gjorda anmälningar är fortfarande i kraft och går vid behov att annullera fram till 11.9.

Språkbadslärardagarna är ett två dagar långt fortbildningsevenemang för alla lärare som arbetar i språkbad – från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen – och andra som är intresserade av någon form av undervisning på två språk. Förutom att evenemanget bjuder på intressanta föreläsningar och verkstäder så är syftet också att ge lärarna en möjlighet att träffas och nätverka över stadiegränserna.

Uppdaterad 9.8.2021