Specifik antagningsinformation, magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Specifik antagningsinformation, magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Studier vid programmet förutsätter avläggande av magisterexamen, dvs intyg över enskilda eller specifika kurser fås inte.

Behörighet i huvudämnet

Om bryggstudierna överstiger 60 sp i huvudämnet eller för att nå behörighet, kan sökande inte antas.

Poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna
Sökande ges poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller. Studieframgången i de tidigare studierna beräknas poäng så att ett examensbetyg med högsta tänkbara medeltal ger 35 poäng. Betyget relateras till en skala där max. är 35 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 35/5) = 24,5]

Urvalsprov

Alla sökande till Magisterprogrammet för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning med avsikt att avlägga behörigheter inom lärarutbildning måste delta i lärarlämplighetsprov, vilket följer samma kriterier som för antagning till kandidat- och magisterutbildning inom fakultetens lärarutbildning. Sökande måste få minst 28 poäng av max 70 poäng för att bli godkänd för antagning till magisterprogrammet i lärarlämplighetsintervjun. Sökande som efter 2015 deltagit i lärarlämplighetsintervju och uppfyller kriterierna behöver inte delta på nytt.

Provet hålls i Academill, Karl Bruhn C201 den 20 april 2018 kl 13-15.

Anvisningar: Material för urvalsprov 2018

Faktorer som påverkar antagningen

– Studieframgången i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller max 35 poäng

– Resultat i det skriftliga provet max 35 poäng, minst 18 poäng för godkänt

– Minst 28 poäng av 70 poäng för godkänt i lärarlämplighetsintervju, om sökande har avsikt att avlägga en behörighet inom lärarutbildning.

Totalt kan man erhålla max 70 poäng. Sökande rangordas i fallande ordning.

Uppdaterad 27.3.2018