Skriv här det du söker efter!

Specifik antagningsinformation, magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Specifik antagningsinformation, magisterprogrammet i pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning

Studier vid programmet förutsätter avläggande av magisterexamen, dvs intyg över enskilda eller specifika kurser fås inte.

Behörighet i huvudämnet

Om bryggstudierna överstiger 60 sp i huvudämnet (inriktning) eller för att nå behörighet, kan sökande inte antas.

För följande inriktningar gäller följade:

Inriktningen småbarnspedagogik: Sökande med Socionom (YH) examen, med behöriget för lärare inom småbarnspedagogik eller socionom inom småbarnspedagogik åläggs inga bryggstudier och kan antas dirket till magisterprogrammet med denna inriktning.

Inriktning inom specialpedagogik: Sökande som är behöriga lärare inom småbarnspedaogik (tidigare barnträdgårdslärare, PeK eller Socionom (YH)) kan söka till inriktningen inom specialpedagogik och genom erhållandet av pedagogie magisterexamen med huvudämnet specialpedagogik bli behöriga speciallärare inom småbarnspedagogik

Poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna
Sökande ges poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller. Studieframgången i de tidigare studierna beräknas poäng så att ett examensbetyg med högsta tänkbara medeltal ger 35 poäng. Betyget relateras till en skala där max. är 35 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 35/5) = 24,5]

Urvalsprov

Sökande till Magisterprogrammet för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning med avsikt att avlägga behörigheter inom lärarutbildning måste delta i lärarlämplighetsprov, vilket följer samma kriterier som för antagning till kandidat- och magisterutbildning inom fakultetens lärarutbildning. Sökande som deltagit i lärarlämplighetsintervju och uppfyller kriterierna behöver inte delta på nytt.

Faktorer som påverkar antagningen

– Studieframgången i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller max 35 poäng

– Motivationsbrev max 10 poäng

– Ämnesmässig behörighet för det tilltänkta huvudämnet, vilket avgörs av ämnesansvarig. Bryggstudier om högst 60 sp kan beviljas.

Totalt kan man erhålla max 45 poäng. Sökande rangordas i fallande ordning.

Uppdaterad 2.5.2019