Skriv här det du söker efter!

Specifik antagningsinformation, magisterprogrammet för hälsovetenskaper

Behörighet i huvudämnet

Till magisterprogrammet med vårdvetenskap som huvudämne antas sökande som avlagt yrkeshögskoleexamen inom hälsovård eller lägre högskoleexamen i hälsovetenskap eller närliggande område. Om det i den tidigare examen inte ingår huvudämnesstudier eller andra behörighetsgivande studier i tillräcklig omfattning kan den studerande uppmanas avlägga kompletterande studier (bryggstudier) i huvudämnet. Sökande som avlagt följande examina (Sjukskötare (YH), Barnmorska (YH), Hälsovårdare (YH), Förstavårdare (YH), Akutvårdare (YH)) åläggs inte kompletterande studier för huvudämnet vårdvetenskap och kan således påbörja de fördjupade studierna genast.

Observera att studierätt inom hälsovetenskap inte automatiskt ger tillträde till lärarutbildning (hälsovetenskapernas didaktik) utan man skall delta i separat lärarlämplighetsintervju. Lärarlämplighetsintervjun ordnas 2 september 2019. Mer info ges inom ramen för utbildningen.

Poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna
Sökande ges poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller. Studieframgången i de tidigare studierna beräknas poäng så att ett examensbetyg med högsta tänkbara medeltal ger 40 poäng. Betyget relateras till en skala där max. är 40 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 40/5) = 28]

Studieframgången i lärdomsprovet/kandidatavhandling beräknas enligt följande: Vitsordet 5 = 20 poäng, vitsordet 4 = 10 poäng, vitsordet 3 = 5 poäng och           vitsordet 1-2 = 0

Faktorer som påverkar antagningen

– Studieframgången i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller max 40 poäng

– Lärdomsprov/kandidatavhandling max 20 poäng

– Motivationsbrev max 20 poäng

Totalt kan man erhålla max 80 poäng. Sökande rangordas i fallande ordning.

 

Lärarlämplighetsintervju för inriktningen hälsovetenskapernas didaktik (vårdlärare)

Studier inom inriktningen vårdlärare inleds vartannat år, följande gång hösten 2019. För att kunna antas behöver man ha studierätt för utbildning inom hälsovetenskaperna vid Åbo Akademi eller avklarad Magister i hälsovetenskaper från Åbo Akademi, samt en lämplig examen inom vårdområdet (t.ex. yh-examen).

Lärarlämplighetsintervju ordnas den 2 september 2019. Närmare information skickas per mejl i medlet av augusti.

Begränsningar som gäller antagning som studerande

Sökande till lärarutbildning ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mera under Begränsning som gäller antagning som studerande.

Språkprov

Sökande till lärarutbildningarna med annat skolutbildningsspråk än svenska bör ha språklig behörighet för studier vid Åbo Akademi.

För information om Åbo Akademis språkprov i svenska, se avsnittet om språklig behörighet.

Uppdaterad 28.2.2019