Specifik antagningsinformation, magisterprogrammet för hälsovetenskaper

Behörighet i huvudämnet

Till magisterprogrammet med vårdvetenskap som huvudämne antas sökande som avlagt yrkeshögskoleexamen inom hälsovård eller lägre högskoleexamen i hälsovetenskap eller närliggande område. Om det i den tidigare examen inte ingår huvudämnesstudier eller andra behörighetsgivande studier i tillräcklig omfattning kan den studerande uppmanas avlägga kompletterande studier (bryggstudier) i huvudämnet. Sökande som avlagt följande examina (Sjukskötare (YH), Barnmorska (YH), Hälsovårdare (YH), Förstavårdare (YH), Akutvårdare (YH)) åläggs inte kompletterande studier för huvudämnet vårdvetenskap och kan således påbörja de fördjupade studierna genast.

Vårdlärarutbildning inleds vartannat år. Intresserade kan redan nu söka in och läsa kurser i huvudämnet vårdvetenskap. Observera att studierätt inom vårdvetenskap inte automatiskt ger tillträde till vårdlärarutbildning (vårdvetenskapens didaktik) utan man skall delta i separat lärarlämplighetsintervju. Lärarlämplighetsintervjun ordnas i augusti. Mer info ges inom ramen för utbildningen.

Poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna
Sökande ges poäng enligt studieframgång i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller. Studieframgången i de tidigare studierna beräknas poäng så att ett examensbetyg med högsta tänkbara medeltal ger 40 poäng. Betyget relateras till en skala där max. är 40 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 40/5) = 28]

Urvalsprov

Sökande till Magisterprogrammet för hälsovetenskaper (Vasa) deltar i ett urvalsprov som består av en litteraturtentamen med essäuppgifter.

Urvalsprovet hålls den 7 maj 2018 kl. 12.00-16.00.

  • Vasa i Academill, rum D402, Strandgatan 2
  • Åbo i Arken, rum Westermarck (C101), Fabriksgatan 2
  • Mariehamn vid Högskolan på Åland, Neptunigatan 17

Urvalsprovslitteratur

  • Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Natur och kultur, Stockholm. Kapitel: 2-3.
  • Wiklund-Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Studentlitteratur, Lund. Kapitel: 6-9, 12-13, 22, 25, 27.

Sökande antas på basis av betyg och urvalsprov. Poäng för betyg och poäng för urvalsprov adderas och de sökande rangordnas i fallande poängordning.

Lärarlämplighetsintervju för inriktningen vårdvetenskapens didaktik (vårdlärare)

Studier inom inriktningen vårdlärare inled vartannat år, följande gång hösten 2019. För att kunna antas behöver man ha studierätt för utbildning inom hälsovetenskaperna vid Åbo Akademi och en lämplig examen inom vårdområdet (t.ex. yh-examen)

Faktorer som påverkar antagningen

– Studieframgången i de tidigare studierna som krävs för det magisterprogram som ansökan gäller max 40 poäng

– Resultat i det skriftliga provet max 40 poäng

Totalt kan man erhålla max 80 poäng. Sökande rangordas i fallande ordning.

Uppdaterad 24.4.2018