Skriv här det du söker efter!

Specifik antagningsinformation, slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Specifik antagningsinformation, slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

Instruktioner för förhandsuppgift, slöjdvetenskap 2019

För sökande till utbildning i slöjdvetenskap/ämneslärare i slöjd

Gemensamma instruktioner för Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto och Åbo Akademi

Inspireras av initialer
Planera slöjdprodukter där initialerna i dina för- och efternamn utgör centrala element. Skissa minst tre (3) olika produktidéer som baserar sig på dina initialer (använd papper av A4 storlek). Välj en av idéerna och tillverka en slöjdprodukt som inpaketerat är högst 30 x 30 x 60 cm.

Bekanta dig med artikeln Uttryck, formgivning och teknologi som utgångspunkt för läruppgift i slöjd. Artikeln är tillgänglig på Internet: https://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/slojd/lp2016_-_stodmaterial_i_slojd/uttryck_formgivning_och_teknologi_som_utgangspunkt_for_en_laruppgift_i_slojd

Analysera och värdera din förhandsuppgift med hjälp av och med hänvisning till artikeln. Din text bör rymmas på en A4-sida (max ca 500 ord).

Var uppmärksam på att

1) hämta med dig den inpaketerade förhandsuppgiften till urvalsprovets andra skede som utgörs av ett lärarlämplighetstest. Paketet, A4-sidorna och din slöjdprodukt ska ha väl fastsatta namnlappar där ditt namn, personbeteckning, adress och telefonnummer framkommer.

2) när du anländer till lärarlämplighetstestet ska du lämna förhandsuppgiften på en för dem anvisad plats. Information om denna avlämningsplats hittar du i närheten av ingången till lärarlämplighets-testets utrymmen.

Du kan hämta din förhandsuppgift från universitetet i september 2019. Mer information om detta får du då du lämnar in den vid lämplighetstestet. Förhandsuppgifter som inte avhämtas inom utsatt tid kommer att förstöras.

 

Instruktioner för förhandsuppgift, hushållsvetenskap 2019

Syftet med portfolion är att du visar ditt ämneskunnande i huslig ekonomi.  I portfolion ska du beskriva planeringen och tillredningen av en måltid samt redogöra för utförandet av en hemvårdsuppgift.

Del 1: Måltid

Planera och tillred en måltid som kan serveras till lunch eller middag för en familj. I portfoliodokumentationen av måltiden ska du i text och bild visa att du kan hantera olika livsmedel, använda olika matlagningsmetoder och skapa en estetiskt tilltalande dukning.  I portfolion ska du även diskutera måltiden ur hälsoperspektiv.

Del 2: Hemvårdsuppgift

Efter måltiden ska du städa efter dig. Dokumentera i portfolion hur du genomför diskning samt rengöring av ytor, redskap och maskiner som använts under matlagningen. Motivera val av rengöringsmedel och -metoder ur miljö- och ekonomiperspektiv.

Beskriv båda delmomenten (del 1 och 2) utgående från följande punkter:

 1. Idé och planering
 • Gör upp en arbets- och tidsplan för din uppgift.
 • Beskriv planeringsprocessen genom att motivera valet av råvaror, redskap, metoder och rengöringsmedel.
 1. Genomförande
 • Dokumentera och beskriv arbetsprocessen och slutresultatet i text och bild.
 1. Utvärdering av arbetet
 • Reflektera kring det utförda arbetet i relation till arbets- och tidsplanen.
 • Ge utvecklingsförslag till det genomförda arbetet.
 1. Diskussion
 • Diskutera måltiden ur hälsoperspektiv (exempelvis val av råvaror, maträtter och matlagningsmetoder).
 • Diskutera dukningen och efterstädningen i relation till miljö och ekonomi.

Sökande lämnar in förhandsuppgiften i samband med lärarlämplighetsintervjun.

Uppdaterad 29.3.2019