Pedagogik allmän inriktning och vuxenpedagogik – personal

Pedagogik allmän inriktning och vuxenpedagogik – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Michael Uljens, PeD
Professor i pedagogik

Petri Salo, PeD
Professor i vuxenpedagogik

Janne Elo, PeD
Universitetslärare i pedagogik med vuxenpedagogik

Charlotta Hilli, FD
Universitetslärare i pedagogik företrädesvis universitetspedagogik

Studierådgivningen handhas av Utbildningsservice:

Studierådgivare
Nina Kallio
Tfn: *06-324 7344 (rum F405)

Uppdaterad 12.7.2018