Socialvetenskap – personal

Socialvetenskap – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Kaj Björkqvist,
Professor i utvecklingspsykologi
Peace, Mediation and Conflict Research Programme

Mikael Nygård, PD
Professor i socialpolitik

Jan Saarela, Docent
Professor i demografi med statistik, företrädesvis finlandssvenskarnas demografi

Fredrica Nyqvist, Docent
Akademilektor i socialpolitik

Pia Nyman-Kurkiala,
Universitetsforskare i socialvetenskaper med inriktning på ungdomsvetenskap

Karin Österman
Akademilektor i utvecklingspsykologi

Uppdaterad 12.7.2018