Skriv här det du söker efter!

Seminarium: Bemötande av studerande med neuropsykiatriska utmaningar

Välkommen på seminarium för att diskutera hur vi på bästa sätt kan stödja och bemöta studerande med neuropsykiatriska utmaningar i högskolestudier.

Målgrupp: Personal med undervisnings- och handledaruppgifter (lärare, egenlärare, studierådgivare etc.) vid åbohögskolorna
Tidpunkt: 17 oktober 2018 klockan 13.00-16.00
Plats: Auditorium Aura, Arken Hus CLL, Fabriksgatan 2, Åbo
Deltagande via AC: möjliggörs klockan 13.00-14.15 (rum: https://connect.vasa.abo.fi/pu)

Sista anmälningsdag: 9.10.2018 (förhandsfrågor till panelen senast den 26.9.2018)
Kontaktuppgifter: Rebecca Karlsson (rebecca.karlsson@abo.fi) eller Peter Edelsköld (peter.edelskold@novia.fi)

Program:

13.00-14.15 Expertföreläsningar:
Malin Nestor: Att möta universitetsstudenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
– Presentation
– video ca 34 min
Christel Berg: Mentorsverksamheten vid Lunds Universitet: Erfarenheter från pedagogiskt stöd sedan 2001
– Presentation
video ca 36 min
– Annat material
14.15-14.30 Kaffepaus
14.30-16.00 Paneldiskussion (Christel Berg, Malin Nestor, Katarina Kiiskinen, Peter Edelsköld, Tina Wikström och Saskia Öhman)
– byggs upp på basen av dels seminariedeltagarnas förhandsfrågor i anmälningsformuläret och dels spontana frågor under seminariet

 

  • Christel Berg – Samordnare vid Lunds universitet och med lång erfarenhet av såväl lokalt, nationellt och internationellt samarbete kring pedagogiskt stöd
  • Malin Nestor – koordinator/mentorsamordnare vid Linköpings universitet, legitimerad arbetsterapeut, masterstudier i medicinsk pedagogik, mångårig arbetslivserfarenhet av personer med NPF och/eller psykisk ohälsa
  • Katarina Kiiskinen – studiepsykolog vid Åbo Akademi
  • Peter Edelsköld – tillgänglighetskoordinator och studiehandledare vid Yrkeshögskolan Novia
  • Tina Wikström – psykolog vid Studenternas hälsovårdsstiftelse i Åbo
  • Saskia Öhman – specialistläkare i psykiatri vid Folkhälsan (fokus på tredje sektorns stöd)

Under de senaste åren har andelen studerande med Asperger eller ADHD/ADD ökat. Samtidigt har studierna och studiemiljön blivit alltmer utmanande. Högskolestudierna är mer projektinriktade än tidigare och inlärningen sker i många fall i självstyrande grupper. Därmed är de studerandes sociala färdigheter allt viktigare och detta medför utmaningar. Högskolestudier förutsätter även att de studerande tar ett stort ansvar för sin egen inlärning samt goda livshanteringsförmågor.

Kom och med diskutera kring dessa och andra frågor:

  • Hur kan en studerande få stöd och hjälp med dessa utmaningar?
  • Hur kan eventuella konflikter förebyggas och lösas i gruppsituationer?
  • Vilket stöd kan lärare/handledare få i sin handledningsprocess?

Seminariet finaniseras av Studiestad Åbo och är öppet för personalen i alla åbohögskolor. I november 2017 arrangerades en motsvarande utbildning på finska vid Åbo universitet. Denna utbildning på svenska arrangeras av Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia.

Uppdaterad 25.10.2018