Skriv här det du söker efter!

Skatteavdrag

Individer

Privatpersoner och dödsbon är berättigade till skatteavdrag för donationer till universiteten. Rätten gäller förvärvsinkomst. Avdragbara är donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro. Åbo Akademi lämnar uppgifterna om donationerna till skattemyndigheterna vid skatteårets slut.

För mera information, se skatteförvaltningens webbsida.

Organisationer

Samfund är berättigade till skatteavdrag för penningdonationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro till universitet eller andra högskolor. Som samfund räknas aktiebolag, föreningar och stiftelser. Samfund är skyldiga att själva meddela beskattaren om avdragsgilla donationer.

För mera information, se inkomstskattelagen (1992/1535).

Uppdaterad 19.2.2018