Skriv här det du söker efter!

Penninginsamlingstillstånd

Fastlandet Finland

Tillstånd för penninginsamling: RA/2018/53

Tillståndshavaren: Åbo Akademi
Den som beviljat tillstånd till penninginsamling: Polisstyrelsen
Tillståndets nummer och tidpunkten för beviljandet: RA/2018/53, 18.1.2018
Insamlingsperiod: 18.1.2018–31.12.2020
Området för anordnande av insamlingen: Finland med undantag av Åland
Användningsändamålet för de insamlade medlen: att skaffa medel för att stödja verksamheten enligt 2 § i universitetslagen (558/2009)
Den som i praktiken anordnar penninginsamlingen: Åbo Akademi

Åland

Tillstånd för penninginsamling: ÅLR 2018/8791

Tillståndshavaren: Åbo Akademi
Den som beviljat tillstånd till penninginsamling: Ålands landskapsregering
Tillståndets nummer och tidpunkten för beviljandet: ÅLR 2018/8791, 7.11.2018
Insamlingsperiod: 1.12.2018–30.11.2019
Området för anordnande av insamlingen: Landskapet Åland
Användningsändamålet för de insamlade medlen: att skaffa medel för att stödja verksamheten enligt 2 § i universitetslagen (558/2009)
Den som i praktiken anordnar penninginsamlingen: Åbo Akademi

Uppdaterad 7.12.2018