Skriv här det du söker efter!

Reglerteknik – forskning och forskare

Reglerteknik – forskning och forskare

Den reglertekniska forskningen sysselsätts av dessa frågor:

  • modellering av specifika processer
  • beskrivning av osäkerhet i modeller
  • design av robusta regulatorer
  • design av adaptiva regulatorer

 

Forskningspersonal

 

Professor Kurt-Erik Häggblom, docent i processmodellering och -reglering

Akademilektor Jari Böling

 

Laboratorieingenjör Mikael Nyberg

 

Doktorander

Mikael Manngård
Amir Shirdel

Stefan Tötterman, TkD

 

Docenter

Tore K. Gustafsson, docent i reglerteknik
Leif Hammarström, docent i reglerteknik
Pertti Mäkilä, docent i processreglering

Professor emeritus Hannu T. Toivonen, docent i reglerteknik

Uppdaterad 8.10.2019