Psykologi – forskare

Psykologi – forskare

Anna Albrecht, PsK
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
– connections between incest aversion and propensity to engage in incestuous acts

Antfolk, Jan, FM, PsD
Forskardoktor, Finlands Akademi
Tfn: (02) 215 4542 / 044-255 7682
E-post:  jan.antfolk@abo.fi
– Evolutionspsykologi
– Intra- och extrafamiljärt sexuellt utnyttjande av barn
– Pedofili

Bergman, Monica, PsM

Boman, Petra-Ann, PsM
doktorand
E-post: petra.boman@abo.fi
– Barnneuropsykologi
– Utveckling och inlärning hos barn och unga

Fellman, Daniel, FM
Forskningsassistent, BrainTrain
E-post: dfellman@abo.fi

Finnilä, Katarina, PsD
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
E-post: katarina.finnila@elisanet.fi
Research interests:
– decision-making in child sexual abuse cases
– evidence-based thinking in clinical psychology

Grönholm-Nyman, Petra FD
postdoktoral forskare
Tfn: (02) 215 4737
E-post: petra.gronholm-nyman@abo.fi
– Neuropsykologi
– Kognitiv träning hos friska äldre personer

Jern, Patrick PsD, Professor
Akademiforskare för Finlands Akademi 2014-2019
E-post: pjern@abo.fi
– Sexualmedicin
– Sexuella dysfunktioner
Forskargrupper:
Turku Brain and Mind Center

Johansson, Ada, PsD
forskare
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Tfn: (02) 215 4736
E-post: adjohans@abo.fi
– Genetiska omgivningseffekter på aggressivt beteende

Juusola, Aino, PsM
Doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
-cross- and intracultural variation in what is considered sexual abuse

Jylkkä, Jussi, FD
doktorand
Tfn: (02) 215 4409
E-post: jjylkka@abo.fi
– tvåspråkighetsforskning

Karlsson, Linda, PsM
Doktorand
E-post: likarlss@abo.fi
– rättspsykologi
– familjevåld och -dråp
– vaccinationsskepticism

Kaskikallio, Alar
Doktorand
Epost: alar.kaskikallio@abo.fi
Forskningsintressen:
– neurodegenerativa sjukdomar
– vaskulära hjärnförändringars betydelse för kognitiv funktion

Koivisto, Annika, PsM
E-post: anharmal@abo.fi
-barnneuropsykologi
-neuropsykiatri
-prematurforskare

Korkman, Julia, FD
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
– improving investigative interviews and decision-making in suspected child abuse cases
– cross- and intracultural variations in defining sexual abuse

Laaksonen, Toni, PsM
Doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
-predicting re-offending and other criminal justice system outcomes

Lehtonen, Minna, FD
Akademiforskare för Finlands Akademi 2015-2020
tfn: (02) 215 4946
e-post: minna.lehtonen@abo.fi
– tvåspråkighet
– språkets psykologi
– kognitiv neurovetenskap

Lindman, Ralf, FD
professor em.
E-post: ralf.lindman@abo.fi
– Alkoholpsykologi
– Interpersonella processer
– Tvärkulturella jämförelser

Lukasik, Karolina, MA
Doktorand, BrainTrain
E-post: klukasik@abo.fi

Lundin, Christel, PsM
Doktorand
E-post: chofman@abo.fi
– Arbetsminnesträning hos barn

Nyman, Thomas, FM,  PsM
Legitimerad psykolog
Doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
E-post: tnyman@abo.fi
Tfn (02) 215 4611

Forskningsintressen:
– Rättspsykologi: Ögonvittnesmål
– Subjektiv tidsuppfattning/temporal anpassning/perception av kausalitet
– Online psykologisk behandling
– Användningen av virtuell verklighetsteknologi inom psykologisk forskning och behandling

Pakkanen, Tom, PsM
Doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Research interests:
– crime linking

Pezzoli, Patrizia
Doktorand
E-post: patrizia.pezzoli@abo.fi

Pompedda, Francesco, M.A in Criminal and Forensic Psychology
Licensed Psychologist, PhD Student (doktorand)
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Tfn (02) 215 3617
E-post: francesco.pompedda@abo.fi

Research interests:
-Child sexual abuse investigations (especially interviews)
-Serious gaming
-Reasoning and Decision Making in CSA cases
-Training

Rehan, Wail Abdul Malik
Doktorand
E-post: wrehan@abo.fi

Saarela, Carina, PsM, PM
doktorand
E-post: carina.saarela@abo.fi
– Åldrandets neuropsykologi
– Hjärnans elektriska aktivitet och minnesprocesser
– Emotionell minnesprocessering

Salmitaival, Juha, PsD
Projektforskare, Braintrain
E-post: juha.salmitaival@abo.fi

Salo, Benny, PsM
doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Tfn: (02) 215 4403
E-post: benny.salo@abo.fi
– prediktion av återfallsbrottslighet
– brottslänkning

Seeskari, Daniela, PsM, bildkonstterapeut

Soveri, Anna, PsD, FM
postdoktoral forskare, Braintrain
Tfn: (02) 215 3436
E-post: asoveri@abo.fi
– Kognitiv neurovetenskap
– Tvåspråkighet

Suomela, Anu

Tadei, Alessandro, MA Criminal and Investigate Psych
Doktorand
Legal Psychology Research Group at Åbo Akademi University
Tfn: (02) 215 4409
E-post: atadei@abo.fi
Research interests:
– assessing child sexual abuse suspicions and identifying the offender using Bayesian statistics
– improving the ability of lawyers and judges to assess expert testimony

Waris, Otto, PsM
Doktorand
Exekutiva funktioner, arbetsminnesträning
E-post: otto.waris@abo.fi

von Weissenberg, Joachim, PsM
Doktorand
E-post: jweiss@iki.fi
– psykodynamisk psykoterapi och psykonalys
– behavioral finance

Ventus, Daniel
Doktorand
Sexuality Research Group
Epost: daniel.ventus@abo.fi
Forskningsintressen:
– sexualitetsforskning
– behandling av sexuella problem

Uppdaterad 9.2.2018