Skriv här det du söker efter!

Promotionen 2021

Promotionen 2021

Åbo Akademi anordnar följande doktorspromotion den 28 maj 2021.

Vid promotionen promoveras förutom doktorer även hedersdoktorer och jubeldoktorer för respektive fakultet.

 

Mera information om promotionen publiceras här inom kort.

 

Du kan läsa mera om promotionen som tradition under Akademiska traditioner.

Uppdaterad 10.8.2020