Skriv här det du söker efter!

INTAKT

INTAKT

Tid

1.5.2023–31.7.2025

Projektägare

Experience Lab

Samarbetsparter

 • Novia
 • Helsingfors Universitet
 • Svenska handelshögskolan Hanken
 • Arcada
 • Uppsala universitet
 • University of Paderborn
 • Finansiär

 • Svenska Kulturfonden
 • Budget

  100 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  100 000 euro (100%)

  Prokrastinering, det vill säga att frivilligt skjuta upp ett avsett beteende trots att detta förväntas ha negativa konsekvenser, är en vanligt förekommande svårighet bland högskolestudenter. Prokrastinering kan ha negativa följder för studenternas studieframgång och välmående.
  Inom projektet INTAKT kommer vi att öka förståelsen för orsaker till prokrastinering bland finlandssvenska studerande genom att använda ekologisk momentan bedömning (d.v.s. studenterna svarar flera gånger dagligen på frågor om huruvida de just nu prokrastinerar, och om relaterade faktorer.) Baserat på våra fynd kommer vi tillsammans med studenter att samskapa en skalbar digital intervention för att minska prokrastinering och träna hälsofrämjande färdigheter för minskat psykologiskt lidande och ökad produktivitet. Interventionen är händelsestyrd, vilket innebär att en app erbjuder hjälp omedelbart i de stunder när hjälp behövs. Interventionen testas i en randomiserad studie, och vi kommer att utvärdera ifall behandlingseffekten är starkare när innehållet i interventionen skräddarsys enligt studentens behov i en viss situation. Den slutliga interventionen kommer att vara fritt tillgänglig att använda efter projektets slut.

  Kontakta oss

  Daniel Ventus

  Projektforskare 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida