Skriv här det du söker efter!

I berättelsen finns magin

I berättelsen finns magin

Tid:

1.4.2017–31.12.2018

Finansiär:

  • Brita-Maria Renlunds stiftelse

Projektägare:

Centret för livslångt lärande

Budget:

89 000 euro

Samarbetsparter:

  • Vasa stadsbibliotek
  • Åbo Akademi: Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)

Projektet är en större satsning på läsinspiration, berättande och multimodalt lärande, vars syfte är att stöda barn till att bli goda läsare och berättare. Målgruppen är barn inom småbarnspedagogik, F-2 samt eftisverksamhet och de vuxna yrkespersoner som verkar och finns närvarande inom dessa målgrupper.

Tillsammans med Rally och Lyra och Limpa besöker vi daghem och förskolor för att fundera kring den stora frågan som utgörs av att vara bland och med andra. Vi funderar på vänskap och gemenskap, läser högt och skapar tillsammans. I den värld som byggs upp på daghemmet väcker vi barnens intresse och lust för texter i olika former samt medvetenheten om hur dessa inte endast kittlar fantasin och stimulerar kreativiteten, utan i förlängningen även lägger grunden till ett jämlikt och delaktigt liv.

Hemsidan för I berättelsen finns magin hittas här.

Kontakta oss

Linda Ahlbäck

Utbildningsplanerare

linda.ahlback@abo.fi

Tfn +358 503833837