Skriv här det du söker efter!

GENDIV

GENDIV

Tid

1.11.2020–31.10.2021

Projektägare

Astrid Huopalainen, Åbo Akademi

Finansiär

 • Wihuri
 • Budget

  50 000 euro

  Genus, diversitet och (o)jämställdhet inom den högre utbildningen i Finland – en sociomateriell studie (GENDIV)

  I finländska universitet, liksom i övriga organisationer, diskrimineras arbetstagare på basis av kön, etnicitet, ålder och klass. Hur uppkommer köns- och mångfaldsrelaterad ojämlikhet i finländska universitets vardag? Detta forskningsprojekt granskar det mångfacetterade problemet med ojämställdhet inom högre utbildning i Finland med utgångspunkt i sociomateriella teoribildningar. Ojämställdhet påverkar på sikt Finlands konkurrenskraft genom att resurser, talanger och innovationspotential går förlorade. Till skillnad från tidigare teoribildningar som förklarat och granskat ojämställdhet främst genom diskurser eller på individnivån belyser teorier om sociomaterialitet hur (o)jämställdhet (re)produceras i organisationers vardag i samspelet mellan människor, vardagligt tal och icke-mänskliga aktörer (så som utrymmen, arbetsredskap och maktrelationer). Genom att granska samspelet mellan dessa relationer och aktörer som vi ofta förbiser eller tar för givet, visar forskningsprojektet på mer djupgående förståelser och bidrar således också med nya lösningar till det klassiska problemet med ojämställdhet i organisationer.

  Medverkande: Dr Astrid Huopalainen, mag.stud. Jonna Lemström (ÅA), bitr. prof. Florence Villesèche & doktorand Anna Einersen, Copenhagen Business School

  Nyckelord: genus, diversitet, sociomaterialitet, praktik, kvalitativa metoder

  Kontakta oss

  Astrid Huopalainen

  Äldre universitetslektor 

  i organisation och ledning

  Företagsekonomi

  Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi