Skriv här det du söker efter!

GENDIV

GENDIV

GENDIV

Tid:

1.11.2020–31.10.2021

Finansiär:

  • Wihuri

Projektägare:

Astrid Huopalainen, Åbo Akademi

Budget:

50 000 euro

Genus, diversitet och (o)jämställdhet inom den högre utbildningen i Finland – en sociomateriell studie (GENDIV)

I finländska universitet, liksom i övriga organisationer, diskrimineras arbetstagare på basis av kön, etnicitet, ålder och klass. Hur uppkommer köns- och mångfaldsrelaterad ojämlikhet i finländska universitets vardag? Detta forskningsprojekt granskar det mångfacetterade problemet med ojämställdhet inom högre utbildning i Finland med utgångspunkt i sociomateriella teoribildningar. Ojämställdhet påverkar på sikt Finlands konkurrenskraft genom att resurser, talanger och innovationspotential går förlorade. Till skillnad från tidigare teoribildningar som förklarat och granskat ojämställdhet främst genom diskurser eller på individnivån belyser teorier om sociomaterialitet hur (o)jämställdhet (re)produceras i organisationers vardag i samspelet mellan människor, vardagligt tal och icke-mänskliga aktörer (så som utrymmen, arbetsredskap och maktrelationer). Genom att granska samspelet mellan dessa relationer och aktörer som vi ofta förbiser eller tar för givet, visar forskningsprojektet på mer djupgående förståelser och bidrar således också med nya lösningar till det klassiska problemet med ojämställdhet i organisationer.

Medverkande: Dr Astrid Huopalainen, mag.stud. Jonna Lemström (ÅA), bitr. prof. Florence Villesèche & doktorand Anna Einersen, Copenhagen Business School

Nyckelord: genus, diversitet, sociomaterialitet, praktik, kvalitativa metoder

Kontakta oss

Astrid Huopalainen

Akademilektor 

i organisation och ledning

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

astrid.huopalainen@abo.fi

Tfn +358 469216259