Skriv här det du söker efter!

JOBITTI: Flexibla vägar till arbetslivet

JOBITTI: Flexibla vägar till arbetslivet

JOBITTI

Tid:

1.8.2018–31.12.2020

Finansiär:

  • Undervisnings och kulturministeriet i Finland (UKM)

Projektägare:

Åbo Universitet

Budget:

1 180 000 euro

Övriga projektparter:

  • Åbo Yrkeshögskola
  • Östra Finlands Universitet

Åbo Akademis del av budgeten:

384 000 euro (33%)

JOBITTI: Flexibla vägar till arbetslivet – Utveckling av utbildningssamarbetet inom bio- och läkemedelsbranschen

Jobitti är en del av regeringens spetsprojekt med satsning på utveckling av högskoleutbildning. Projektet strävar efter att utveckla den biomedicinska utbildningen genom att forma ett effektivt samarbetsnätverk mellan deltagande finländska universitet med utbildning inom området, samt mellan dem och internationella samarbetspartner. Genom att bygga nya nätbaserade kurser inom projektet kommer valmöjligheterna och flexibiliteten i läroplanerna att öka. Biobranschens forskning är också en potentiell källa till nya innovationer och därför är en central del av projektet att öka elevernas affärsexpertis, samt att utveckla ett starkare samarbete med bio- och läkemedelsföretag för att sänka rekryteringsribban till praktikplatser och underlätta förflyttning till arbetslivet. På grund av den snabba förändringen inom bio- och läkemedelsbranschen måste också skolningen kunna svara på nya och även okända behov av olika sorters expertprofiler. Åbo Akademi deltar i Jobitti projektet genom att utveckla tre kurser: 1) Good Manufacturing Practice in the context of Pharmaceutical Industry (Outi Salo-Ahen, Johan Nyman, Jessica Rosenholm), 2) 3D Macromolecular Structures in Biomedicine (Tiina Salminen) och 3) Bioinnovation (Tiina Salminen).

Länkar:

Jobitti: Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen

UKM specialunderstöd till högskolorna för att utveckla högskoleutbildningen 2018-2020:
https://minedu.fi/sv/understoden/understod/-/asset_publisher/korkeakoulutuksen-kehittamishankkeet?_101_INSTANCE_9GY9rOgrEM2b_languageId=sv_SE

UKM utvecklingsprojekt inom den högre utbildningen 2018-2020 dokument:
https://minedu.fi/documents/1410845/7626916/Utvecklingsproject+inom+den+högre+utbildningen+2018-2020

UKM nyhet angående beviljad finansiering för utveckling av högskoleutbildning inom medicin och social och hälsovårdsområdet (artikeln på finska)
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysalan-korkeakoulutukseen-9-miljoonaa-euroa

Kontakta oss

Tiina Salminen

Akademilektor,  strukturbiokemi med bioinformatik

tiina.salminen@abo.fi

Tfn +358 405151201