Skriv här det du söker efter!

Processkemi – personal

Processkemi – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Personalen vid processkemi finns vid följande laboratorier:

Analytisk kemi

Johan Bobacka, professor, ämnesansvarig
Tom Lindfors, biträdande professor
Rose-Marie Latonen, universitetslärare

Hela personalen vid analytisk kemi

 

Fysikalisk kemi

Jouko Peltonen, professor, ämnesansvarig
Jan-Henrik Smått, akademilektor
Gun Hedström, universitetslärare
Thomas Sandberg, universitetslärare

Hela personalen vid fysikalisk kemi

 

Oorganisk kemi

Leena Hupa, professor
Patrik Yrjas, akademilektor
Johan Werkelin, akademilektor
Maria Zevenhoven, universitetslärare

Hela personalen vid oorganisk kemi

 

Organisk kemi

Reko Leino, professor, ämnesansvarig
Patrik Eklund, akademilektor
Tiina Saloranta-Simell, akademilektor
Jan-Erik Lönnqvist, universitetslärare

Hela personalen vid organisk kemi

 

Teknisk kemi och reaktionsteknik

Tapio Salmi, professor, akademiprofessor (Finlands Akademi) 1.1.2019–31.12.2023
Dmitry Murzin, professor, ämnesansvarig
Johan Wärnå, professor
Jyri-Pekka Mikkola, professor
Henrik Grénman, biträdande professor
Päivi Mäki-Arvela, biträdande professor
Pasi Tolvanen, akademilektor

Hela personalen vid teknisk kemi och reaktionsteknik

 

Teknisk polymerkemi

Carl-Eric Wilen, professor, ämnesansvarig
Melanie Aubert, akademilektor
Ari Rosling, akademilektor

Hela personalen vid teknisk polymerkemi

Uppdaterad 5.2.2019