Skriv här det du söker efter!

Process- och systemteknik – personal

Process- och systemteknik – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Personalen vid process- och systemteknik finns vid följande laboratorier:

 

Anläggnings- och systemteknik

Anders Brink, professor, ämnesansvarig

Tapio Westerlund, professor emeritus

Frej Bjondahl, universitetslärare

Jan Kronqvist, universitetslärare

Hela personalen vid anläggnings- och systemteknik

 

Reglerteknik

Kurt-Erik Häggblom, professor, ämnesansvarig

Hannu T. Toivonen, professor

Jari Böling, akademilektor

Hela personalen vid reglerteknik

 

Teknisk kemi och reaktionsteknik

Tapio Salmi, professor, akademiprofessor (Finlands Akademi) 1.1.2019-31.12.2023

Dmitry Murzin, professor, ämnesansvarig

Johan Wärnå, professor

Jyri-Pekka Mikkola, professor

Henrik Grénman, biträdande professor

Päivi Mäki-Arvela, biträdande professor

Pasi Tolvanen, universitetslärare

Hela personalen vid teknisk kemi och reaktionsteknik

 

Värme- och strömningsteknik

Henrik Saxén, professor, ämnesansvarig

Ron Zevenhoven, professor

Frank Pettersson, akademilektor

Hela personalen vid värme- och strömningsteknik

Uppdaterad 5.2.2019