Skriv här det du söker efter!

Process- och systemteknik – personal

Process- och systemteknik – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Personalen vid process- och systemteknik finns vid följande laboratorier:

 

Anläggnings- och systemteknik

Anders Brink, professor, ämnesansvarig

Tapio Westerlund, professor emeritus

Frej Bjondahl, universitetslärare

Jan Kronqvist, universitetslärare

Hela personalen vid anläggnings- och systemteknik

 

Reglerteknik

Kurt-Erik Häggblom, professor, ämnesansvarig

Hannu T. Toivonen, professor

Jari Böling, akademilektor

Hela personalen vid reglerteknik

 

Teknisk kemi och reaktionsteknik

Tapio Salmi, professor, dekanus för FNT

Dmitry Murzin, professor, ämnesansvarig

Johan Wärnå, professor

Jyri-Pekka Mikkola, professor

Henrik Grénman, biträdande professor

Päivi Mäki-Arvela, biträdande professor

Pasi Tolvanen, universitetslärare

Hela personalen vid teknisk kemi och reaktionsteknik

 

Värme- och strömningsteknik

Henrik Saxén, professor, ämnesansvarig

Ron Zevenhoven, professor

Frank Pettersson, akademilektor

Hela personalen vid värme- och strömningsteknik

Uppdaterad 23.11.2018