Skriv här det du söker efter!

POLY åk 1-6

POLY åk 1-6

Mångsidig och likvärdig bedömning
med lärandemål och bedömningskriterier

 

Kom med i POLY och ta del av fortbildning och handledning för att effektivera reviderande och implementeringen av den lokala läroplanen. Både kap 6 och kap 14 revideras i den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen under hösten 2022. Kapitlen träder i kraft 1.8 2023.

Målgrupp:

Ledningsgrupper och kollegier inom grundläggande utbildning. 

Innehåll:

Modul 1 

Träff 1. Läsårsbedömningen i åk 6 förnyas den 1.8. 2023

18.11 2022 i Åbo (närstudiedag och distans á 6h ) eller 25.11 2022 i Vasa (närstudiedag a´6h)

 

Träff 2. Revidering och implementering av den lokala läroplanen 

13.1 2023 i Åbo (närstudiedag och distans á 6h) eller 3.2 2023 i Vasa (närstudiedag a´6h)

 

Målsättning: Modulen stöder skolors ledningsgrupper att leda skolutveckling och kollegialt lärande med fokus på implementering av det reviderade kap 14 och kap

Målgrupp: Ledningsgrupper, rektorer och lärare som skall uppdatera kommunens eller stadens lokala läroplan

Format: Genomförs som två närstudiedagar i Åbo eller i Vasa.

Arbetssätt: Gemensamma närstudier, grupp- samt individuella arbetsuppgifter.

 

Format:

Fortbildningen genomförs som en flerformsfortbildning och innehåller både närstudier och webbaserade delar. 

Tidtabell:

Fortbildningen pågår från hösten 2022 till hösten 2023 med planerad start i oktober 2022.  

Målsättningar: 

    • Stöda skolors ledningsgrupper att leda skolutveckling och kollegialt lärande med fokus på implementering av det reviderade kap 14 och kap 6 (modul 1).
    • Stöda kollegier i att kunna implementera det reviderade kap 14 och kap 6 dvs planera upp lärande och bedömning enligt bedömningskriterierna (modul 2).
    • Stöda kollegier i göra upp bedömningsplaner på skolnivå och ämnesnivå för att kommunicera det reviderade kap 14 och kap 6 till elever och vårdnadshavare (modul 3).

Arbetssätt:

Gemensamma närstudier, webbinarier, multimediapaket och grupp- samt individuella arbetsuppgifter. 

Omfattning:

Fem närstudiedagar, fyra webbinarier + eget arbete 

Plats:

I Vasa och i Åbo  

Avgift: 

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad. 

 

Föreläsare och utbildare:

Personporträtt av Maj-Len Engelholm Maj-Len Engelholm, undervisningsråd i Utbildningsstyrelsen ┆ Bedömning
Ann-Cathrine Henriksson, utbildningsplanerare för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Personporträtt av Yvonne Nummela Yvonne Nummela, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen ┆ Finska
Personporträtt av Ninna Ojanen Ninna Ojanen, sakkunnig vid Utbildningsstyrelsen ┆ E-grunder
Porträttbild på NajatQuakrimSoivio Najat Ouakrim-Soivio, forskare och rektor  ┆  Bedömning
Mia Skog,  utbildningsplanerare för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

 

Uppdaterad 27.9.2022