Personalen vid Samforsk

Närmare kontaktuppgifter via Sökfunktionen ovan.

 

Kimmo Grönlund
Professor, PD, föreståndare
Forskningsområden: Politiskt beteende, demokrati, experiment i samtalsdemokrati, deliberativ demokrati, val och väljarbeteende,
opinionsforskning

Lauri Rapeli
Forskningschef, docent
Forskningsområden: val- och väljarbeteende, politiskt deltagande

Kim Strandberg
Akademiforskare, PD, docent
Forskare i statskunskap
Forskningsområden: Politisk kommunikation och politiskt beteende på internet, medborgardeliberation, experimentell forskning

Peter Söderlund
Akademiforskare, PD, docent
Forskare i statskunskap
Forskningsområden: Val- och väljarstudier, väljarrörlighet och politiska institutioner

Henrik Serup Christensen
Akademiforskare, PD, docent
Forskningsområden: Politiskt deltagande och konsekvenser för demokratin, politisk desillusion, nya former av politiskt deltagande, demokratiska innovationer

Staffan Himmelroos
Forskare, PD, docent
Forskningsområden: Deliberativ demokrati, demokratiteori, demokratiska innovationer

Marina Lindell
Forskare, PD
Forskningsområden: Medborgardeliberation, demokratiforskning, demokratiska innovationer, demokratiska samtal, åsiktsförändring, politiskt beteende

Inga Saikkonen
Forskare, PhD
Forskningsområden: Demokratisering i ett jämförande perspektiv, auktoritära regimer, val, subnationell politik

Maria Bäck 
Forskare, PD
Projektforskare(CONTRE)
Forskningsområden: socialt kapital, politiskt förtroende, politiskt deltagande

Thomas Karv
Doktorand
Projektforskare och doktorand
Forskningsområden: politiskt förtroende

Marco La Rosa
Doktorand
Doktorand i statskunskap
Forskningsområden: EU institutioner, europastudier, politisk representation,politiskt beteende, demokratifrågor, politisk kommunikation

Nanuli Silagadze
Doktorand
Doktorand i statskunskap
Forskningsområden: politiskt beteende, direkt demokrati, demokratiska innovationer

Janette Huttunen
Doktorand
Doktorand i statskunskap
Forskningsområden: politiskt deltagande, demokratiska innovationer, ungas politiska deltagande

Uppdaterad 11.5.2018