Skriv här det du söker efter!

Statskunskap med medier och kommunikation

Olika grupper av människor har ofta olika syn på hur samhället och världen skall se ut. Statskunskap kretsar kring frågor om politik och makt och hur samhället och dess statsskick utformas på bästa sätt. Du som studerar statskunskap med masskommunikation lär dig hur demokratin förvekligas i samhällen, hur människor aktiverar sig i politiken och hur deras åsikter formas. Det politiska livet varierar mellan olika regioner och länder, och medierna, såväl gamla som nya, spelar en egen roll i politiken. Statskunskap innebär att vetenskapligt studera politik på olika nivåer och ur många synvinklar. Du lär dig exempelvis om finländsk och internationell politik, politisk kommunikation, politiska aktörer av olika slag, val- och väljarbeteende samt demokrati.

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i statskunskap med medier och masskommunikation kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden.

Kursutbud 2021–2022

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

DISTANS Mellanöstern, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 11-12.1, 18-19.1, 25-26.1, 1-2.2, 8-9.2.2022
Lärare: PD Claus Stolpe
Anmälan 22.11.2021-4.1.2022 Till anmälan

► Arrangör: Öppna högskolan vid Högskolan på Åland

DISTANS USA:s presidenthistoria, 5 sp /Annullerad!

Tidpunkt: 23-25.9, 1-2.10, 8-9.10.2021
Lärare: PD Claus Stolpe


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i samhällsvetenskaper (Vasa) vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet