Skriv här det du söker efter!

Statskunskap med medier och kommunikation

Statskunskap med medier och kommunikation

Olika grupper av människor har ofta olika syn på hur samhället och världen skall se ut. Statskunskap kretsar kring frågor om politik och makt och hur samhället och dess statsskick utformas på bästa sätt. Du som studerar statskunskap med masskommunikation lär dig hur demokratin förvekligas i samhällen, hur människor aktiverar sig i politiken och hur deras åsikter formas. Det politiska livet varierar mellan olika regioner och länder, och medierna, såväl gamla som nya, spelar en egen roll i politiken. Statskunskap innebär att vetenskapligt studera politik på olika nivåer och ur många synvinklar. Du lär dig exempelvis om finländsk och internationell politik, politisk kommunikation, politiska aktörer av olika slag, val- och väljarbeteende samt demokrati.

Avlagda Öpukurser i statskunskap med medier och kommunikation kan via Öpuleden ge dig en studieplats vid Åbo Akademi.

Kurs ordnad av samarbetspart

Öppna universitetets samarbetsparter fakturerar egna kursavgifter. Läs mera på samarbetsparternas hemsidor.

► Arrangör: Borgå folkakademi

Politikens amerikanisering, 5 sp, nätkurs med distansundervisning /Annullerad!

Tidpunkt: 25.10-9.11.2022
Lärare: PD Claus Stolpe.

Anmäl dig till Borgå folkakademis kurs här.

Pernilla Rauma

Planerare 

Centret för livslångt lärande

Du kan söka in till Åbo Akademi via Öpuleden

Avlagda studier i statskunskap med medier och masskommunikation kan utgöra en del av Öpuleden på 30 sp till

Läs mer om Öpuleden.


Läs mera om examensstudier i samhällsvetenskaper (Vasa) vid Åbo Akademi