Skriv här det du söker efter!

Statskunskap med masskommunikation

Olika grupper av människor har ofta olika syn på hur samhället och världen skall se ut. Statskunskap kretsar kring frågor om politik och makt och hur samhället och dess statsskick utformas på bästa sätt. Du som studerar statskunskap med masskommunikation lär dig hur demokratin förvekligas i samhällen, hur människor aktiverar sig i politiken och hur deras åsikter formas. Det politiska livet varierar mellan olika regioner och länder, och medierna, såväl gamla som nya, spelar en egen roll i politiken. Statskunskap innebär att vetenskapligt studera politik på olika nivåer och ur många synvinklar. Du lär dig exempelvis om finländsk och internationell politik, politisk kommunikation, politiska aktörer av olika slag, val- och väljarbeteende samt demokrati.

Du kan söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper via den nya Öpuleden

Från och med hösten 2020 har du som är intresserad av att studera samhällsvetenskaper nya möjligheter att ansöka om studieplats. Via den förnyade Öpuleden kan du våren 2021 söka in till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi.

Detta gör du genom att avlägga 30 sp samhällsvetenskapliga studier med minst vitsordet 3 i medeltal. Ifall sökande har mer än 30 sp i samhällsvetenskaper räknas medeltalet på 30 sp av kurser med de bästa vitsorden. Kurserna ska vara avlagda inom Öppna universitetet eller som extra studerande på fakultetens kurser för examensstuderande.

Låter detta intressant? Mer detaljerad information publiceras i augusti.

 

Kursutbud läsåret 2020–2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

Kursort: Vasa

Politisk historia: USA:s presidenthistoria, 5 sp 

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 26.10, 27.10, 2.11, 3.11, 9.11, 10.11, 16.11, 17.11, 23.11, 24.11, 2020
Lärare: PD Claus Stolpe
Anmälan senast: 11.10.2020 Till anmälan


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i samhällsvetenskaper (Vasa) vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet