Skriv här det du söker efter!

Statskunskap med masskommunikation

Olika grupper av människor har ofta olika syn på hur samhället och världen skall se ut. Statskunskap kretsar kring frågor om politik och makt och hur samhället och dess statsskick utformas på bästa sätt. Du som studerar statskunskap med masskommunikation lär dig hur demokratin förvekligas i samhällen, hur människor aktiverar sig i politiken och hur deras åsikter formas. Det politiska livet varierar mellan olika regioner och länder, och medierna, såväl gamla som nya, spelar en egen roll i politiken. Statskunskap innebär att vetenskapligt studera politik på olika nivåer och ur många synvinklar. Du lär dig exempelvis om finländsk och internationell politik, politisk kommunikation, politiska aktörer av olika slag, val- och väljarbeteende samt demokrati.

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet
Kursort: Vasa

Politikens amerikanisering, 5 sp
Tidpunkt: 11-12.2, 18-19.2, 25-26.2, 3-4.3, 10-11.3 2020
Lärare: PD Claus Stolpe
Anmälan: 18.11.2019-4.2.2020 Till anmälan


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet