Skriv här det du söker efter!

Modulen Lärarbehörighet och skola

Vill du undervisa i grundskola, på andra stadiet eller i yrkeshögskola? Då behöver du studier för ämneslärare, yrkeslärare eller speciallärare. Inom öpp­na uni­ver­si­te­tet kan du ock­så av­läg­ga en del av äm­nes­be­hö­rig­he­ten i olika ämnen.

Se närmare information om modulen i broschyren Lärarbehörighet och skola


Tillbaka till öppna universitetet