Skriv här det du söker efter!

Tema samhällsfrågor, kultur och hälsa

Pärmbild på broschyren, fungerar också som länk till broschyren.Är du intresserad av historia och vill förstå bakgrunden till dagens samhälle? Eller har du intresse för livsstil, hälsa, kommunikation i olika former? Vill du öka din kunskap om processerna bakom mänskligt beteende? Eller vill du hellre lära dig mer om natur, miljö, IT och matematik?

Se närmare information om i broschyren Tema samhällsfrågor, kultur och hälsa bakom denna länk.


Tillbaka till Öppna universitetet.

Kontakta oss