Skriv här det du söker efter!

Social- och hälsovårdsadministration

Social- och hälsovårdsadministration utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskapsutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Social- och hälsovårdsadministration kan utgöra biämne inom kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Avlagda studier i social- och hälsovårdsadministration kan också utgöra en del av Öpuleden på 30 sp (via öpu till magister i hälsovetenskaper) för antagning till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på basen av studier avlagda vid öppna universitetet. Om du är intresserad av att söka in till ÅA via öpuleden, läs då mera här.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Grundstudier i social- och hälsovårdsadministration (25 sp) består av följande kurser:
Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp
Organisationsteorier, 5 sp
Ledarskapsteorier, 5 sp
Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp
Lagstiftning inom social- och hälsovård, 5 sp

Kursutbud läsåret 2020-2021

Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande planerade närstudiekurser beroende på läget med coronapandemin.
Vid ev. ändringar meddelas alla anmälda per e-post.

Obs! Fr o m 23.11.2020 ny anmälningsblankett och ändrad annulleringstid! Se mera info på anmälningssidan.

 

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

 

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 1.10-12.11.2020, 1.10 valfritt närstudietillfälle via Zoom
Lärare: docent, PhD Jessica Hemberg
Anmälan senast: 16.9.2020

NÄTKURS Organisationsteorier, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.11-18.12.2020, 19.11 valfritt närstudietillfälle via Zoom
Lärare: docent, PhD Jessica Hemberg
Anmälan senast: 4.11.2020

NÄTKURS Ledarskapsteorier, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14.1-26.2.2021, valfritt närstudietillfälle via Zoom: 14.1
Lärare: docent, PhD Jessica Hemberg
Anmälan senast: 7.1.2021 Till anmälan

NÄTKURS Lagstiftning inom social- och hälsovård, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8.3-18.4.2021, valfritt närstudietillfälle via Zoom: 24.3
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan senast: 1.3.2021 Till anmälan

NÄTKURS Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 19.4-30.5.2021, valfritt närstudietillfälle via Zoom: 3.5
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan senast: 12.4.2021 Till anmälan


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet