Skriv här det du söker efter!

Social- och hälsovårdsadministration

Social- och hälsovårdsadministration utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskapsutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Social- och hälsovårdsadministration kan utgöra biämne inom kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Avlagda studier i social- och hälsovårdsadministration kan också utgöra en del av Öpuleden på 30 sp (via ÖPU till magister i hälsovetenskaper) för antagning till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på basen av studier avlagda vid öppna universitetet. Om du är intresserad av att söka in till ÅA via Öpuleden, läs då mera här.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Grundstudier i social- och hälsovårdsadministration (25 sp) består av följande kurser:
Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp
Organisationsteorier, 5 sp
Ledarskapsteorier, 5 sp
Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp
Lagstiftning inom social- och hälsovård, 5 sp

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet

GRUNDSTUDIER
NÄTKURS Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp
Tidpunkt: 3.10-10.11.2019, kursen inleds med valfritt närstudietillfälle den 3.10.2019
Lärare: PhD Jessica Hemberg
Anmälan: 19.8-26.9.2019 
Till anmälan

NÄTKURS Organisationsteorier, 5 sp
Tidpunkt: 21.11-22.12.2019, kursen inleds med valfritt närstudietillfälle den 21.11.2019
Lärare: PhD Jessica Hemberg
Anmälan: 19.8-14.11.2019 Till anmälan

NÄTKURS Ledarskapsteorier, 5 sp
Tidpunkt: 16.1-27.2.2020, kursen inleds med valfritt närstudietillfälle den 16.1.2020
Lärare: docent Jessica Hemberg
Anmälan: 18.11.2019-9.1.2020 Till anmälan

NÄTKURS Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp
Tidpunkt: 9.3-19.4.2020, valfritt närstudietillfälle 23.3.2020
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan: 18.11.2019-2.3.2020 Till anmälan

NÄTKURS Lagstiftning inom social- och hälsovård, 5 sp
Tidpunkt: 20.4-31.5.2020, valfritt närstudietillfälle 4.5.2020
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata
Anmälan: 18.11.2019-13.4.2020 Till anmälan


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 

 

Tillbaka till öppna universitetet