Skriv här det du söker efter!

Social- och hälsovårdsadministration

Social- och hälsovårdsadministration utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskapsutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Social- och hälsovårdsadministration kan utgöra biämne inom kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Avlagda studier i social- och hälsovårdsadministration kan också utgöra en del av den s.k. Öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till magister i hälsovetenskaper) för antagning till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på basen av studier avlagda vid öppna universitetet.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER

Nätkurs: Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap, 5 sp
Tidpunkt: 28.9-31.10.2018, kursen inleds med valfritt närstudietillfälle den 28.9.2018
Lärare: PhD Jessica Hemberg

Till anmälan

Nätkurs: Organisationsteorier, 5 sp
Tidpunkt: 15.11-15.12.2018, kursen inleds med valfritt närstudietillfälle den 15.11.2018
Lärare: PhD Jessica Hemberg

Till anmälan

Nätkurs: Ledarskapsteorier, 5 sp
Tidpunkt: 17.1-28.2.2019, kursen inleds med valfritt närstudietillfälle den 17.1.2019
Lärare: PhD Jessica Hemberg

Till anmälan

Nätkurs: Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp
Tidpunkt: 4.3-31.3.2019, kursen inleds med valfritt närstudietillfälle den 4.3.2019
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata

Till anmälan

Nätkurs: Lagstiftning inom social- och hälsovård, 5 sp
Tidpunkt: 8.4-12.5.2019, kursen inleds med valfritt närstudietillfälle den 8.4.2019
Lärare: HVM Carina Nordman-Byskata

Till anmälan


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 

 

Tillbaka till öppna universitetet