Skriv här det du söker efter!

Hälsoteknologi

Är du intresserad av hur man kan använda hälsoteknologi inom vården?
Hälsoteknologi är ett forskningsområde under snabb utveckling. Hälsoteknologin är också en av Finlands viktigaste industrier. Därför är det av stor vikt att såväl forskning som utbildning inom hälsoteknologi, sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, bedrivs och utvecklas. En viktig frågeställning är hur högteknologisk och vårdvetenskaplig forskning kan förenas och samverka. Målet med den vårdvetenskapliga forskningen inom hälsoteknologi är att utveckla kunskap om hur vårdandets ethos, caritas, kan bibehållas även när metoderna för vårdandet förändras.
Studierna i hälsoteknologi behandlar hälsoteknologi ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, etiska aspekter i användningen av hälsoteknologi, hur patienten och närstående erfar användningen av tekniska lösningar och vilka digitala tjänster/lösningar som individen erbjuds inom fältet.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER
Introduktion till hälsoteknologi som kunskapsområde, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Hösten 2018
Lärare: HVM Malin Andtfolk

Till anmälan

Social- och hälsovårdsorganisationer och hälsoteknologi, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2019
Lärare: HVD Linda Nyholm

Till anmälan

Vårdmiljö, energi och hälsoteknologi, 5 sp
Tidpunkt: 12.3, 14.3, 2.4, 4.4.2019
Lärare: HVD Linda Nyholm, professor Margaretha Björklund-Sänkiaho

Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

GRUNDSTUDIER
Etik, individ och hälsoteknologi, 5 sp
Tidpunkt: 14-15.9, 10.11.2018
Lärare: HvD Linda Nyholm

Utveckling, implementering och utvärdering av hälsoteknologi, 5 sp
Tidpunkt: 1-2.2, 13.4.2019
Lärare: HvD Linda Nyholm, professor Margaretha Björklund-Sänkiaho


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet