Skriv här det du söker efter!

Hälsoteknologi

Är du intresserad av hur man kan använda hälsoteknologi inom vården?
Hälsoteknologi är ett forskningsområde under snabb utveckling. Hälsoteknologin är också en av Finlands viktigaste industrier. Därför är det av stor vikt att såväl forskning som utbildning inom hälsoteknologi, sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, bedrivs och utvecklas. En viktig frågeställning är hur högteknologisk och vårdvetenskaplig forskning kan förenas och samverka. Målet med den vårdvetenskapliga forskningen inom hälsoteknologi är att utveckla kunskap om hur vårdandets ethos, caritas, kan bibehållas även när metoderna för vårdandet förändras.
Studierna i hälsoteknologi behandlar hälsoteknologi ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, etiska aspekter i användningen av hälsoteknologi, hur patienten och närstående erfar användningen av tekniska lösningar och vilka digitala tjänster/lösningar som individen erbjuds inom fältet.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Kursutbud läsåret 2019-2020

► Arrangör: CLL/Öppna universitetet
Kursort: Vasa

GRUNDSTUDIER
Introduktion till hälsoteknologi som kunskapsområde, 5 sp
Tidpunkt: 17.9, 24.9, 7.10, 21.10.2019. Deltagande i kursen möjligt via flerform, i realtid på angivna kursdatum (Zoom).
Lärare: MHC Camilla Mattjus
Anmälan: 19.8-10.9.2019 Till anmälan

NÄTKURS Utveckling, implementering och utvärdering av hälsoteknologi, 5 sp
Tidpunkt: 28.10-8.12.2019
Lärare: HVD Linda Nyholm
Anmälan: 19.8-21.10.2019 Till anmälan

Etik, individ och hälsoteknologi, 5 sp
Tidpunkt: 22.1, 23.1, 5.2, 6.2.2020. Deltagande i kursen möjligt via flerform, i realtid på angivna kursdatum (Zoom).
Lärare: HVM Malin Andtfolk
Anmälan: 18.11.2019-15.1.2020 Till anmälan

NÄTKURS Social- och hälsovårdsorganisationer och hälsoteknologi, 5 sp
Tidpunkt: 2.3-17.4.2020
Lärare: HVD Linda Nyholm
Anmälan: 18.11.2019-24.2.2020 Till anmälan

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan
Kursort: Mariehamn

Social- och hälsovårdsorganisationer och hälsoteknologi, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Hösten 2019
Lärare: HVD Linda Nyholm

Vårdmiljö, energi och hälsoteknologi, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2020
Lärare: HVD Linda Nyholm, professor Margaretha Björklund-Sänkiaho


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet