Skriv här det du söker efter!

Hälsoteknologi

Avlagda studier i hälsoteknologi kan också utgöra en del av Öpuleden på 30 sp (via ÖPU till magister i hälsovetenskaper) för antagning till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på basen av studier avlagda vid öppna universitetet. Om du är intresserad av att söka in till ÅA via Öpuleden, läs då mera här.

Artikel i CLL:s nyhetsbrev: Vill utnyttja hälsovårdspersonalens kompetens till max

Hälsoteknologi är nu Välfärdsteknologi 

Klicka här för att gå till sidan Välfärdsteknologi


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi.
Tillbaka till öppna universitetet