Dramapedagogik

Dramapedagogik är ett konstpedagogiskt, erfarenhetsbaserat ämne som rör sig inom och mellan pedagogik och teaterkonst. Syftet med studierna är att den studerande undersöker och lär sig använda dramats och teaterns medel i undervisning och fostran i olika inlärningssammanhang.

Kursutbud läsåret 2018-2019

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Retorik och muntliga genrer, 5 sp
Tidpunkt: Februari 2019
Lärare: professor Anders Sigrell och universitetslärare Magdalena Snickars


Terese Ahlström
Terese Ahlström

Ahlström, Terese

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247478, +358 500766074
terese.ahlstrom(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss