Skriv här det du söker efter!

Dramapedagogik

Dramapedagogik

Dramapedagogik är ett konstämne som utgår från praktik och erfarenhet och omfattar perspektiv från pedagogik, didaktik och teaterkonst. Syftet med studierna är att den studerande undersöker teman kollaborativt och lär sig använda dramats och teaterns medel i undervisning och lärande på meningsskapande sätt.

Grundstudier i dramapedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Dramapedagogik i samhälle (5 sp)
Dramapedagogiska arbetssätt (5 sp)
Perspektiv på dramapedagogiken (5sp)
Teaterns uttrycksspråk, muntlighet kropp och rörelse (5 sp)
Teaterkonst, berättande, dramaturgi och regi (5 sp)

Dramapedagogik i samhälle (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

OBS! Kursstarten framflyttad och anmälningstiden förlängd!
Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 5.11-22.11.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 5.11, 8.11, 19.11, 22.11.
Lärare: PeM, teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren.
Anmälan 8.8-27.10.2022.

Anmäl dig till kursen här! 

Dramapedagogiska arbetssätt (5 sp), nätkurs med distansundervisning /Annullerad!

Tidpunkt: 14.2-14.3.2023, obligatoriskt deltagande via Zoom: 14.2 (Zoom), 18.2 (närundervisning i Vasa), 21.2 (Zoom), 11.3 (närundervisning i Vasa),14.3 (Zoom).
Lärare: PeM, teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren.
Anmälan 21.11.2022-7.2.2023.

Anmäl dig till kursen här! 


Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi