Skriv här det du söker efter!

Dramapedagogik

Dramapedagogik

Dramapedagogik är ett konstämne som utgår från praktik och erfarenhet och omfattar perspektiv från pedagogik, didaktik och teaterkonst. Syftet med studierna är att den studerande undersöker teman kollaborativt och lär sig använda dramats och teaterns medel i undervisning och lärande på meningsskapande sätt.

Grundstudier i dramapedagogik (25 sp) består av följande kurser:
Dramapedagogik i samhälle (5 sp)
Dramapedagogiska arbetssätt (5 sp)
Perspektiv på dramapedagogiken (5sp)
Teaterns uttrycksspråk, muntlighet kropp och rörelse (5 sp)
Teaterkonst, berättande, dramaturgi och regi (5 sp)

Kursutbud hösten 2022

Dramapedagogik i samhälle (5 sp), nätkurs med distansundervisning.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 4.10-22.11.2022, obligatoriskt deltagande via Zoom: 4.10, 11.10, 5.11, 8.11, 19.11, 22.11.
Lärare: PeM, teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren.
Anmälan 8.8-27.9.2022.

Anmäl dig till kursen här! 

 

Kursutbud våren 2023

Dramapedagogiska arbetssätt (5 sp), närundervisning i Vasa.

Läs mera om kursen i Studiehandboken.
Tidpunkt: 21.1, 24.1, 14.2, 18.2, 21.2, 14.3.2023.
Lärare: PeM, teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren.
Anmälan 21.11.2022-14.1.2023.

Anmäl dig till kursen här! 


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss

Pernilla Rauma

Planerare 

Centret för livslångt lärande

pernilla.rauma@abo.fi

Tfn +358 503834010