Datateknik

Informationsteknologi är en viktig del av vår vardag. Med datateknik som huvudämne lär du dig att tillämpa kunskaper inom informationsteknologi, ingenjörsvetenskap och matematik, och blir en professionell problemlösare inom något av informationsteknologins otaliga användningsområden. Studierna omfattar både programvara och hårdvara och hjälper dig att förstå hur de samspelar med både användare och omgivning. Dina studier ger dig inblick såväl i stora superdatorer som små inbyggda system inne i apparater. På diplomingenjörsnivån kan du fördjupa dig i olika teman, exempelvis högeffektiva datorberäkningar, mjukvaruteknologi eller inbyggda datorsystem.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Hela landet

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

@Programmering I, 5 sp
Tidpunkt: 18.1 – 31.5.2018 (nätkurs)
Lärare: FL Ragnar Wikman
Sista anmälningsdag en vecka innan kursstart
Till anmälan

@Datastrukturer, 5 sp
Tidpunkt: 18.1 – 31.5.2018 (nätkurs)
Lärare: PhD Diana-Elena Gratie
Sista anmälningsdag en vecka innan kursstart
Till anmälan


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet datateknik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet