Skriv här det du söker efter!

Rektor Mikko Hupa

Rektor Mikko Hupa
Rektor Mikko Hupa.

Rektor 1.1.2015–31.7.2019

Mikko Hupa

Telefon: 0400 630 801
E-post: mikko.hupa@abo.fi
Adress: Domkyrkotorget 3
20500 Åbo, FINLAND

Ledningens assistent
Helena Lindström

Telefon: (02) 215 3435
E-post: helena.lindstrom@abo.fi
Adress: Domkyrkotorget 3
20500 Åbo
FINLAND

TkD Mikko Hupa är född 1952 i Helsingfors. Han avlade DI-examen vid Åbo Akademi 1975 och blev teknologie doktor vid Åbo Akademi 1980. Åren 1992–1997 var han professor i förbränningskemi vid Åbo Akademi och är från och med 1998 professor i oorganisk kemi vid Åbo Akademi.

Hupa har varit Åbo Akademis andra prorektor med ansvar för fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik, liksom också forskningsärenden 1.1.2012–31.12.2014.

Rektor Mikko Hupas meritförteckning.

En högupplöst bild på rektor Mikko Hupa.

Rektors uppgifter

Enligt universitetslagen har rektorn vid ett offentligrättsligt universitet som uppgift att:

  • leda universitets verksamhet och besluta om sådana ärenden som gäller universitetet och i fråga om vilka det inte har föreskrivits eller bestämts att de ska skötas av något annat organ,
  • svara för att universitetets uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt,
  • svara för att universitetets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt,
  • svara för beredningen och föredragningen av ärenden som behandlas i styrelsen,
  • svara för verkställigheten av styrelsens beslut, om inte något annat bestäms i en instruktion,
  • besluta om anställning och uppsägning av personal.

Klicka här för universitetslagen.

Uppdaterad 15.11.2018