Skriv här det du söker efter!

Koncernstyrelsen

Koncernstyrelsen

Koncernstyrelsen för Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia består av ordföranden och viceordföranden för parternas egna styrelser samt högskolornas rektorer.

Koncernstyrelsen är ett rådgivande organ med avsikt att parterna på sina håll föredrar för beslut i gemensamt överenskomna frågor i respektive styrelse. Parterna eftersträvar gemensamma spelregler i syfte att öka den tidigare påbörjade samordningen av verksamheten inom utbildning, forskning och administration.

Koncernstyrelsen bereder gemensamma förslag som följer undervisnings- och kulturministeriets tidtabell för rapportering, uppföljning och anhållan om strategiska medel.

Thomas Wilhelmsson
styrelseordförande Åbo Akademi

Kaj-Gustaf Bergh
styrelseordförande Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Taru Narvanmaa
vice styrelseordförande Åbo Akademi

Ulrica Karp
vice styrelseordförande Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Moira von Wright
rektor Åbo Akademi

Örjan Andersson
rektor Yrkeshögskolan Novia

Uppdaterad 18.12.2019