Skriv här det du söker efter!

Universitetsservice

Universitetsservice leds av förvaltningsdirektör Ulla Achrén. I universitetsservice ingår följande enheter:

 

Ekonomiservice

Ekonomidirektör är
Tapani Harkila
Tfn: +358 40 536 2558
E-post: tapani.harkila@abo.fi

Fastighetsservice och upphandling

Direktör för fastighetsservice och upphandling är
Timo Bäckman
Tfn: +358 50 463 3546
E-post: timo.backman@abo.fi

Forsknings- och utbildningsservice

Direktör för forsknings- och utbildningsservice är
Mats Lindfelt
Tfn: +358 50 361 9381 eller +358 2 215 4741
E-post: mats.lindfelt@abo.fi

ICT-service

Direktör för ICT-service är
Björn Pundars
Tfn: +358 2 215 4227
E-post: bjorn.pundars@abo.fi

Lednings- och fakultetsstöd

Enheten leds av förvaltningsdirektören och inbegriper allmän universitetsservice, falkultetsservice, juridiskt stöd, kommunikation, samt planering och utveckling

Personalservice

Personalservice leds av personaldirektör
Mika Wulff
Tfn: (02) 215 4102 eller +358 500 78 7794
E-post: mika.wulff@abo.fi

Universitetsservice har en egen ledningsgrupp där direktörerna för respektive enhet inom universitetsservice ingår. Utöver dessa ingår kommunikationschef Thurid Eriksson och planerings- och utvecklingschef Otto Ilmonen i ledningsgruppen.

Fler kontaktuppgifter.

Universitetsservice uppgifter

Universitetsservice sköter stöduppgifter och administrativa uppgifter som stöder akademins kärnverksamhet.

Universitetsservice bistår styrelsen, rektor och övriga beslutsorgan i berednings-­ och verkställighetsärenden, samt erbjuder förvaltnings-­ och stödtjänster som ska skötas centralt eller gemensamt inom akademin.

Uppdaterad 19.2.2019