Skriv här det du söker efter!

Förvaltningsdirektör

Förvaltningsdirektör

Ulla Achrén
Ulla Achrén.

Förvaltningsdirektören leder universitetsservice och är rektors närmaste medarbetare.

Förvaltningsdirektör
Ulla Achrén

Tfn: +358 2 215 4101 eller +358 50 4013710
E-post: forvaltningsdirektor@abo.fi

Adress: Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

 

Förvaltningsdirektörens uppgifter

Förvaltningsdirektören leder universitetsservice och svarar för att akademins förvaltning sköts resultatrikt, ekonomiskt och effektivt. Förvaltningsdirektören ansvarar tillsammans med de övriga arbetsgivarrepresentanterna för arbetsgivaruppgifterna och samarbetet med de fackliga organisationerna.

Förvaltningsdirektören är första sekreterare för styrelsen och bistår rektor i skötseln av samhällskontakterna och tar initiativ för att utveckla akademin, särskilt dess universitetsservice.

Uppdaterad 15.5.2020