Skriv här det du söker efter!

FSEs administration

FSEs administration

Kontaktuppgifter får du med hjälp av sökfunktionen ovan.

 

Utbildningsservice

Studiechef: Icca Krook, helhetsansvar

Studierådgivare:
Joanna Anckar, ekonomutbildningen
Minna Lostedt, rättsnotarieutbildningen, inhemska magisterprogram
Reeta Marjamaa, betygsutskrivning för EK/EM, RN
Monica Nylund, samhällsvetenskaplig utbildning
Tuija-Liisa Pohja, engelskspråkiga magisterprogram, utbyte
Ludwig Nyman, betygsutskrivning för PK/PM
Jonas Sandberg, rådgivning för statskunskap med medier och kommunikation (Vasa)

 

Ekonomiservice

Controller: Gundel Westerholm

Bokförare:
Susann Brännkärr
Jennifer Dahla
Ann-Christine Sydholm (Vasa)

 

Lednings- och fakultetsstöd

Chef för fakultetsadministrationen: Ronja Sandbacka
Sekreterare: Tina Sigfridsson, Frida Bergenwall (vik.)

 

Forskningsservice

Områdeschef: Pia-Maria Kallio
Forskningskoordinatorer: Johanna Hedenborg

 

Personalservice

Personalplanerare: Ann-Katrin Laine
Personalsekreterare: Jenny Taxell-Emaus

 

Representant för ICT-service: Kim Lindell

Uppdaterad 15.8.2022