Skriv här det du söker efter!

FSEs administration

FSEs administration

Kontaktuppgifter får du med hjälp av sökfunktionen ovan.

 

Utbildningsservice

Utbildningskoordinator: Icca Krook, helhetsansvar

Studierådgivare:
Joanna Anckar, ekonomutbildningen
Minna Lostedt, rättsnotarieutbildningen, inhemska magisterprogram
Reeta Marjamaa, betygsutskrivning för EK/EM, RN
Monica Nylund, samhällsvetenskaplig utbildning
Tuija-Liisa Pohja, engelskspråkiga magisterprogram, utbyte
Jonas Sandberg, rådgivning för statskunskap med medier och kommunikation (Vasa)

Studiesekreterare:
Kia Ikonen, betygsutskrivning för PK/PM

Ekonomiservice

Controller: Gundel Westerholm

Ekonomisekreterare:
Susann Brännkärr
Jennifer Penttinen (tjänstledig t.o.m. 31.8.2021),
vikarieras av Jennifer Dahla
Ann-Christine Sydholm (Vasa)

Lednings- och fakultetsstöd

Fakultetskoordinator: Tua Henriksson
Sekreterare: Ronja Sandbacka, Tina Sigfridsson

Forskningsservice

Områdeschef: Pia-Maria Kallio
Forskningskoordinatorer: Johanna Hedenborg

Personalservice

Personalplanerare: Ann-Katrin Laine
Personalsekreterare: Jenny Taxell-Emaus

Representant för ICT-service: Kim Lindell

Uppdaterad 25.9.2020