Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis inskription 2020

Åbo Akademis inskription 2020

Åbo Akademis inskription för läsåret 2020–2021 ägde rum torsdagen den 3 september 2020. Se video från inskriptionen nedan.

Program:

Inskriptionstal av rektor Moira von Wright
Tal av Åbo Akademis studentkårs styrelseordförande Matias Martelin
Utdelning av Elvings legat

Du kan läsa rektor Moira von Wrights tal som pdf här: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2020/09/Inskriptionstal-2020_SV.pdf

Studentkårens ordförande Matias Martelins tal hittar du som pdf här: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2020/09/Inskriptionstal2020_MatiasMartelin.pdf

Läs om pristagarna här: https://www.abo.fi/nyheter/pris-och-stipendier-delades-ut-vid-lasarsoppningen-2/

 

Uppdaterad 3.9.2020