Skriv här det du söker efter!

Oikeuspsykologia – ajankohtaista

Oikeuspsykologia – ajankohtaista

Åbo Akademin oikeuspsykologian tutkimusryhmä tutkii silminnäkijöiden luotettavuutta uudessa kokeessa yhdessä tiedepuisto Heurekan kanssa!

Heurekassa kävijät voivat 26.10-23.12.2018 välisenä aikana kokeilla minkälaista on toimia silminnäkijänä. Samalla he auttavat tutkijoita paremmin ymmärtämään, miten eri tekijät vaikuttavat silminnäkijöiden luotettavuuteen. Tutkimuksella on suuri käytännön merkitys, sillä epäiltyjen rikoksentekijöiden tunnistuksilla on suuri merkitys rikosprosesseissa ympäri maailman. Silti tunnistuksien arviointiin liittyy useita avoimia kysymyksiä.

Åbo Akademin tutkijoiden koe on osa laajempaa tutkimusprojektia koskien silminnäkijätunnistuksia. Kokeessa tutkitaan etäisyyden, valon sekä kasvojen naamioinnin yhteyttä silminnäkijätunnistuksien luotettavuuteen eli siihen kuinka hyvin todistaja kykenee jälkeenpäin kuvaamaan ja tunnistamaan aiemmin näkemänsä henkilön.

Käytännössä koehenkilöt näkevät neljä henkilöä, joiden kasvot on naamioitu eri tavoin, määrätyillä etäisyyksillä, ja määrätyssä valaistuksessa. Nähtyään jokaisen henkilön koehenkiloille esitetään digitaalinen tunnistusrivistö, joka vastaa poliisin tekemiä tunnistusrivistöjä. Sen lisäksi koehenkilö arvioi etäisyyden henkilöön ja antaa hänestä kuvauksen. Lopuksi koehenkilö saa tietää, kuinka monta tunnistusta hän sai oikein.

– Tutkimuksemme tulokset Heurekassa vuonna 2017 osoittivat, että etäisyydellä on merkittävä vaikutus oikeiden tunnistuksien todennäköisyyteen. Tänä vuonna odotamme etäisyyden, valaistuksen ja kasvojen naamioinnin yhdistelmän antavan meille monipuolisemman käsityksen eri tekijöiden vaikutuksesta silminnäkijätunnistuksien virheisiin, sanoo Thomas Nyman, psykologian alan tohtorikoulutettava Åbo Akademissa.

Nyman koordinoi kokeelliset menetelmät Heurekassa sekä valvoo yhdessä dosentti Julia Korkmanin ja tutkimusavustaja Elsa Korkmanin kanssa kokeen toteuttamista.

Kansainvälistä tutkimusprojektia johtava Korkman suhtautuu yhteistyöhön Heurekan kanssa erittäin positiivisesti.

– Yhteistyömme 2017 kesällä  oli erittäin onnistunut ja olemme hyvin kiitollisia Heurekan kiinnostuksesta jatkaa yhteistyötä kanssamme. Yksi hyödyistä on, että saamme testata kaikenikäisiä henkilöitä, mikä on merkityksellistä ajatellen vaatimatonta määrää tutkimusta koskien erityisesti lapsien ja vanhempien aikuisten silminnäkijätunnistuksia. Tämä on myös ainutlaatuinen tilaisuus tehdä yhteistyötä tavallisten ihmisten kanssa ja sitä kautta painottaa yliopistojen tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Silminnäkijätutkimus toteutetaan Heurekassa 26.10-23.12.2018 välisenä aikana. Tutkimukseen voi osallistua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja se sopii kaikenikäisille. Koe kestää noin 10 minuuttia alusta loppuun ja sisältyy Heurekan pääsylippuun.

Tutkimusprojektin rahoittaa Suomen Akatemia. Tutkimusryhmään kuuluvat dosentti Julia Korkman (Åbo Akademi, tutkimusjohtaja), professori Pekka Santtila (New York University, Shanghai), PsD Jan Antfolk (Åbo Akademi), professori James Lampinen (Arkansas University) sekä tohtorikoulutettava Thomas Nyman (Åbo Akademi).

Lisätietoja yhteistyöstä löydät videosta tai Heurekan kotisivuilta.

Uppdaterad 5.11.2018