Skriv här det du söker efter!

Populärkulturen tar tempen på samhället

Populärkulturen tar tempen på samhället | Åbo Akademi

Populärkulturen tar tempen på samhället

Det finns en makt som genomsyrar samhällets alla skikt utan att vi tänker på det. Den finns i tv-rutan, i våra sociala medier, i våra kläder, i musiken vi lyssnar på, i politiken och till och med i platsen vi bor på. Vi talar om populärkultur och den enorma inverkan den har på vårt sätt att se på världen.